Dừng tổ chức Ngày Thơ Việt Nam năm 2021

08:02, 21/02/2021
.
Theo thông tin từ Hội Nhà văn Việt Nam, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã quyết định dừng tổ chức Ngày Thơ Việt Nam năm 2021 trên toàn quốc. Đây là năm thứ hai Ngày Thơ Việt Nam dừng tổ chức do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
[links()]
Trước đó, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã thống nhất và triển khai đến các hội nghề nghiệp trên cả nước về việc tổ chức Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XVIII năm 2021, dự kiến vào ngày 26-2 (tức Rằm tháng Giêng - Tết Nguyên tiêu năm Tân Sửu). Chủ đề của Ngày Thơ Việt Nam năm nay dự kiến là “Tổ quốc và mẹ” nhằm hướng đến tôn vinh các tác phẩm thơ về lịch sử hào hùng của dân tộc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, những thành tựu trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, ca ngợi những người mẹ Việt Nam…
 
Tuy không tổ chức Ngày Thơ Việt Nam trên thực địa, Hội Nhà văn Việt Nam khuyến khích, cổ vũ các tác giả sáng tác và công bố tác phẩm thơ về chủ đề trên qua các phương tiện thông tin đại chúng và mạng internet.
 
Theo báo Hà Nội Mới
 

.