Tiếp tục mở cổng đăng ký Đánh giá năng lực từ chiều ngày 16/2

07:02, 15/02/2023
.
Sau khi tạm đóng để rà soát dữ liệu, cổng đăng ký thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội được mở lại từ chiều ngày 16/2 để thí sinh chọn ca thi các đợt tháng 3 và tháng 4.
 
Thí sinh dự thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Thí sinh dự thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, sau khi rà soát dữ liệu, cổng đăng ký thi Đánh giá năng lực (HSA) sẽ được mở lại để thí sinh chọn ca thi các đợt 301 (10-12/3), 302 (25-26/3), 303 (8-9/4), 304 (22-23/4). Thời gian mở đăng ký từ 14 giờ, thứ Năm, ngày 16/2.
 
Thí sinh cần kiểm tra chính xác thông tin cá nhân (ngày sinh, khu vực...) trước khi đăng ký dự thi. Đợt thi sẽ tự động đóng sau khi đã nhận đủ số chỗ thí sinh đăng ký hoặc trước 14 đến 21 ngày thi chính thức.
 
Thí sinh đăng nhập tài khoản thi để kiểm tra thông tin cá nhân, ca thi. Hội đồng thi Đánh giá năng lực sẽ gửi Phiếu báo dự thi và cập nhật số báo danh lên tài khoản thi của thí sinh trước 5 ngày thi.
 
Theo THANH XUÂN/Nhandan
 

.