Kết thúc ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2

08:08, 06/08/2021
.

.