Nhà giáo tiếp tục được hưởng phụ cấp thâm niên từ tháng 7/2020

16:15, 02/08/2021 [GMT+7]
.
Ngày 1/8/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77/2021/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.
Theo nghị định này, nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.
 
Cách tính mức tiền phụ cấp thâm niên hàng tháng: 
Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo quy định tại Nghị định này được áp dụng từ ngày 1-7-2020 cho đến khi thực hiện chính sách tiền lương mới theo quy định của Chính phủ.
 
Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo đã được thực hiện trước đây theo nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 4-7-2011 nhưng khi Luật giáo dục 2019 có hiệu lực từ ngày 1-7-2020 thì giáo viên không còn được hưởng khoản phụ cấp này.
 
Xem chi tiết Nghị định số 77/2021/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo TẠI ĐÂY.
 
Theo PV/NLĐO
 
.
.