Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2019

10:11, 07/11/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trong 9 tháng năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển khá. Tuy nhiên, để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2019 đòi hỏi sự quyết tâm hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, nhất là nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu.

TIN LIÊN QUAN

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ngãi Nguyễn Tiến Dũng cho biết: Từ đầu năm đến nay, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng gần 13% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước đạt trên 99% dự toán tỉnh giao. Tuy nhiên, trên từng lĩnh vực vẫn còn một số tồn tại.

Trong lĩnh vực nông nghiệp vẫn chưa thu hút được các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư; việc dồn điền đổi thửa chỉ đạt 16% kế hoạch; một số công trình, dự án chậm tiến độ...

Các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, góp phần vào việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển công nghiệp của tỉnh năm 2019.                ẢNH: TL
Các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, góp phần vào việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển công nghiệp của tỉnh năm 2019. ẢNH: TL

Để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu năm 2019, Thành ủy đã chỉ đạo UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện. Thành ủy Quảng Ngãi xác định 14 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong những tháng còn lại của năm.

Trong đó, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư, xử lý các vướng mắc trong thực hiện thủ tục đầu tư các dự án...

Tại Hội nghị lần thứ 16 bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2019, Tỉnh ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, đồng thời xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị bám sát chủ đề năm 2019 là “Tiếp tục tinh gọn bộ máy, biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; ưu tiên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội bức xúc”.

"Trên cơ sở những kết quả đạt được trong 9 tháng của năm 2019, các cấp, ngành, đơn vị cần tập trung rà soát lại kết quả thực hiện nghị quyết và những chỉ tiêu còn đạt thấp, có khả năng không đạt để phấn đấu hoàn thành. Từ đó đề ra các giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị, tạo cơ sở vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX".

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh
BÙI THỊ QUỲNH VÂN

Mặc khác, cần xác định xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là vấn đề then chốt; đồng thời tập trung vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao ý thức trách nhiệm của người cán bộ. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu đơn vị trì trệ, không hoàn thành nhiệm vụ.

Các cấp, ngành, địa phương tập trung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xem đây là nhiệm vụ trung tâm. Trong đó, tập trung hoàn thành việc thu - chi ngân sách; xây dựng nông thôn mới; tăng cường các biện pháp thực hiện giảm nghèo bền vững; chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng...

“Nhiệm vụ còn lại của năm 2019 rất nặng nề, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội, vừa chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do đó, trên cơ sở những kết quả đạt được trong 9 tháng của năm 2019, các cấp, ngành, đơn vị cần tập trung rà soát lại kết quả thực hiện nghị quyết và những chỉ tiêu còn đạt thấp, có khả năng không đạt để phấn đấu hoàn thành.

Chính quyền vận động người dân bàn giao mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, ở xã Bình Trị (Bình Sơn).
Chính quyền vận động người dân bàn giao mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, ở xã Bình Trị (Bình Sơn).

Từ đó đề ra các giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị, tạo cơ sở vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường giữ vững an ninh chính trị, không được phát sinh “điểm nóng” về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...”, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh.

Bài, ảnh: THANH THUẬN

 

.