Trên 9 tỷ đồng hỗ trợ chi trả bảo hiểm khai thác hải sản theo Nghị định 67

11:04, 07/04/2018
.

(Baoquangngai.vn)- ​Chủ tịch UBND tỉnh vừa quyết định tạm ứng khoản kinh phí trên 9 tỷ đồng để chi trả phí bảo hiểm khai thác hải sản được ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với Công ty Bảo Minh Quảng Ngãi theo quy định của Nghị định số 67của Chính phủ.

 

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trong đó chi trả bảo hiểm tai nạn thuyền viên 1,1 tỷ đồng, bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị, ngư lưới cụ 7,9 tỷ đồng.

​Sở Tài chính có trách nhiệm tạm ứng khoản kinh phí trên; Sở Nông nghiệp và Phát triển có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng quý, hàng năm chi tiết v​ề tình hình hỗ trợ phí bảo hiểm khai thác hải sản đồng thời, phối hợp Sở Tài chính báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 922/BTC-NSNN ngày 21/01/2015 và các văn bản có liên quan. Công ty Bảo Minh Quảng Ngãi có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định.

PV


.