Chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện dự án Công viên Thiên Bút

06:04, 04/04/2018
.

(Baoquangngai.vn)- ​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn​ bản ​chỉ đạo khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục, có kế hoạch triển khai cụ thể, đảm bảo khởi công thực hiện dự án Công viên Thiên Bút chậm nhất là ngày 30/4/2018 và sớm đưa dự án vào khai thác sử dụng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Tân tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 594-KL/TU ngày 22/3/2018, hoàn chỉnh thiết kế cơ sở hạng mục 12 tiểu cảnh thuộc dự án Công viên Thiên Bút để thẩm định, trình phê duyệt và hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định.

​Khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục, có kế hoạch triển khai cụ thể, đảm bảo khởi công thực hiện dự án Công viên Thiên Bút chậm nhất là ngày 30/4/2018 và sớm đưa dự án vào khai thác sử dụng.

Chủ tịch cũng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương nghiên cứu, sưu tầm các tài liệu, hình ảnh có liên quan đến 12 cảnh đẹp của Quảng Ngãi thông qua Sở Xây dựng cung cấp cho nhà đầu tư hoàn thành thiết kế 12 tiểu cảnh, bảo đảm tính thẩm mỹ, nghệ thuật và phù hợp thực tế.

Các sở, ngành liên quan và UBND thành phố Quảng Ngãi theo chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực phối hợp, hỗ trợ Sở Xây dựng, nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện theo tiến độ được giao.

 

PV

 

.