Bình Sơn nỗ lực hoàn thành mục tiêu phát triển năm 2016

02:08, 20/08/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2016 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) của huyện Bình Sơn. Vì vậy, kết quả tăng trưởng kinh tế trên tất cả các lĩnh vực hiện nay là nền tảng để Bình Sơn thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong năm 2016 và cả nhiệm kỳ.

TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Võ Đình Trà cho biết: Những tháng đầu năm 2016, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục tăng trưởng khá, đạt nhiều kết quả khả quan. Tổng thu ngân sách đạt gần 200 tỷ đồng; giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản đạt 1.173 tỷ đồng...

Thị trấn Châu Ổ đang được đầu tư phát triển theo tiêu chí đô thị loại IV.
Thị trấn Châu Ổ đang được đầu tư phát triển theo tiêu chí đô thị loại IV.


Thực hiện thành công mô hình trồng tỏi trên đất cát tại xã Bình Thạnh, năng suất tỏi khô đạt 60,5 tạ/ha. Dồn điền, đổi thửa ở các địa phương với diện tích 286,7ha, đạt 116% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, đạt trên 972 tỷ đồng. Doanh thu thương mại - dịch vụ đạt 3.586 tỷ đồng.

Quy hoạch Cụm công nghiệp Bình Long để thu hút đầu tư các ngành công nghiệp phụ trợ cho KKT Dung Quất, nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, tài nguyên môi trường, giáo dục, y tế, an sinh xã hội... đều có những chuyển biến tích cực, chất lượng đời sống người dân được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Để phát triển bền vững, huyện tập trung thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo; xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; nâng cấp, tu sửa các tuyến đường liên xã, liên thôn... Tổng số vốn huy động xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt 85 tỷ đồng, nên bình quân tiêu chí NTM của mỗi xã đạt 10,5 tiêu chí, đạt 87% kế hoạch. Ngoài xã Bình Dương đạt 19 tiêu chí, các xã Bình Trị, Bình Thới và Bình Trung đạt từ 15 - 18 tiêu chí; 7 xã đạt 10 - 14 tiêu chí NTM...

Từ chương trình xây dựng NTM đã tạo nên bộ mặt mới cho nông thôn Bình Sơn. Hiện nay, huyện đang đề nghị công nhận hai xã Bình Trung và Bình Thới đạt chuẩn NTM; đồng thời tập trung các nguồn lực, phấn đấu đưa hai xã Bình Trị và Bình Long đạt chuẩn NTM trong năm 2016...

Cùng với đó, huyện tiếp tục phát huy thế mạnh nông nghiệp; triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; dồn điền đổi thửa tại các địa phương có điều kiện; triển khai phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp, phù hợp với điều kiện của địa phương. Khuyến khích nông dân ứng dụng KHKT vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và giảm giá thành sản phẩm nông nghiệp. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi xa bám biển...

Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Võ Đình Trà cho rằng, tuy đạt được kết quả khả quan trên một số lĩnh vực, nhưng huyện vẫn tiếp tục nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra trong năm 2016, làm nền tảng cho kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2015-2020.

Để đạt mục tiêu đó, huyện khuyến khích và hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm. Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào Cụm công nghiệp Bình Nguyên, Bình Long. Hoàn thành Đề án phát triển đô thị thị trấn Châu Ổ theo tiêu chí đô thị loại IV và đô thị Vạn Tường theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện nhằm tạo động lực cho kinh tế - xã hội phát triển. Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất và xây dựng NTM; cải cách hành chính; đảm bảo an toàn giao thông, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Bài, ảnh: BÁ SƠN

 


.