Trước 20/7 phải ban hành lộ trình chấm dứt các lò gạch thủ công

10:06, 19/06/2012
.

TIN LIÊN QUAN

(QNĐT)- UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Xây dựng tiếp tục tổ chức triển khai phổ biến và thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung

 

Đến 20/7
Việc chấm dứt các lò gạch thủ công cần phải có lộ trình.


Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục và lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí) trên địa bàn tỉnh, và phải hoàn thành trước ngày 20/7/2012.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng phối hợp với đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định khuyến khích sản xuất và sử dụng vật liệu xây dựng không nung phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương., hoàn thành trước ngày 30/7/2012.
 

M.Toàn

 


.