Tháng 3/2012, kiểm tra việc giao đất, sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển

08:02, 27/02/2012
.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa cho biết, trong tháng 3/2012, Bộ này sẽ thành lập một số đoàn kiểm tra việc giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

TIN LIÊN QUAN

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật quy định về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất để sửa đổi bổ sung cho phù hợp với pháp luật đất đai hiện hành.

Riêng đối với đất bãi bồi ven sông, ven biển, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo kiểm tra việc giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất trên địa bàn và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý những vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2012.

Đề nghị này của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 43/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang (Tiên Lãng - Hải Phòng). Trong đó, Thủ tướng yêu cầu: UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước chủ động rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là việc thu hồi và cưỡng chế thu hồi đất bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Đề cao trách nhiệm, tập trung giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo của công dân về đất đai.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát, xử lý của các tỉnh, thành phố, trong tháng 3/2012, Bộ sẽ thành lập một số đoàn công tác để kiểm tra việc giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn một số tỉnh, thành phố.

 

Theo VGP


.