Cải thiện chỉ số cải cách hành chính: Quyết tâm đi đôi với hành động

10:03, 29/03/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Cải thiện thứ hạng chỉ số cải cách hành chính (CCHC) là mục tiêu tỉnh ta đề ra trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Muốn vậy, những tồn tại, bất cập trong CCHC cần phải khắc phục triệt để.
[links()]
Thẳng thắn nhìn nhận yếu kém
 
Công tác CCHC ở tỉnh ta trong những năm qua tuy có bước chuyển biến tích cực. Nhưng vẫn còn nhiều trăn trở nếu xét về thứ hạng chỉ số CCHC so với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Từ năm 2016 - 2019, chỉ số CCHC của tỉnh luôn xếp ở thứ hạng áp chót. Kết quả này phần nào ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân cũng như hình ảnh của tỉnh Quảng Ngãi đối với các nhà đầu tư...  
Công chức bộ phận một cửa UBND thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn) giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.
Công chức bộ phận một cửa UBND thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn) giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.
Mới đây, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo CCHC và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu người đứng đầu, mỗi ngành, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của tỉnh cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm đối với nhân dân, trách nhiệm của mình trong việc đánh mất hình ảnh tỉnh Quảng Ngãi trong công tác CCHC; thẳng thắn nhìn nhận sự yếu kém có hệ thống để từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng của từng ngành, lĩnh vực và địa phương về công tác CCHC trong thời gian đến.
 
Tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC đã được Ban Chỉ đạo CCHC và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh thẳng thắn chỉ rõ. Đó là, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh chưa có quyết tâm chính trị cao trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra; chưa có giải pháp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, nhất là sự trì trệ của các cấp, ngành trong tổ chức thực hiện, dẫn đến thứ hạng chỉ số CCHC của tỉnh trong nhiều năm liền đứng ở vị trí thấp trong cả nước. Thủ trưởng một số sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thiếu sự quan tâm, khiến công tác CCHC triển khai còn hình thức, thậm chí buông lỏng trong quản lý, chỉ đạo. 
 
Việc thực hiện CCHC thời gian qua chủ yếu dừng lại ở khâu ban hành chương trình, kế hoạch; thiếu sự kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện. Bộ máy tổ chức thực hiện CCHC ở các cấp chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chưa đồng bộ ở các cấp chính quyền, nhất là ở cấp huyện và cấp xã. Nhiều TTHC còn rườm rà, phức tạp; một số cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC chưa đúng thời gian quy định. Cơ chế một cửa ở một số đơn vị, địa phương còn mang tính hình thức, thực hiện chưa đúng quy định. Tình trạng nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc cho công dân xảy ra còn nhiều, nhất là ở cấp cơ sở chưa chỉ đạo khắc phục, chấn chỉnh...
 
Quyết tâm nâng cao thứ hạng
 
Sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CCHC của Chủ tịch UBND tỉnh cũng như Ban Chỉ đạo CCHC và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh ngay từ đầu năm 2021, đã bước đầu mở ra kỳ vọng vào sự đổi mới để phục vụ người dân được tốt hơn, xây dựng hình ảnh Quảng Ngãi đổi mới và phát triển nhìn từ công tác CCHC, từ đó thúc đẩy sự phát triển của tỉnh trên mọi lĩnh vực. Mục tiêu đặt ra trong công tác CCHC năm 2021 và những năm tiếp theo là, cải thiện thứ hạng chỉ số CCHC của tỉnh đứng ở thứ hạng trung bình trong cả nước (từ 30 - 35/63 tỉnh, thành phố) và tiến đến đứng ở thứ hạng khá vào cuối giai đoạn 2021 - 2025.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chỉ đạo: Tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập cần nỗ lực, cố gắng với trách nhiệm cao nhất, hành động quyết liệt với tinh thần việc gì đã làm tốt thì phát huy, những việc gì trì trệ thì phải tập trung khắc phục ngay và triệt để... Trong năm 2021, tiêu chí thành phần nào bị cơ quan trung ương trừ điểm thì thủ trưởng, cơ quan đó phải chịu trách nhiệm và gắn với việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức hằng năm. 
 
Đối với huyện, thị xã, thành phố chưa sử dụng đồng bộ hệ thống phần mềm một cửa điện tử đến cấp xã, đến ngày 30.6.2021 phải hoàn thành 100%. Các sở, ngành, địa phương không hoàn thành hoặc hoàn thành chậm trễ 30% các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao trong năm, thì thủ trưởng sở, ngành, địa phương đó xếp hạng không hoàn thành nhiệm vụ. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra đột xuất các sở, ngành, địa phương về việc thực hiện công tác CCHC, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý đối với thủ trưởng các sở, ngành, địa phương buông lỏng quản lý đối với công tác này...
 
Bài, ảnh: PHƯƠNG LÝ
 
 
 

.