Huyện Tư Nghĩa đạt chuẩn nông thôn mới

10:11, 24/11/2020
.

(Baoquangngai.vn)- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định công nhận huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019.

UBND tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Tư Nghĩa tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng NTM. 

Diện mạo nông thôn ở huyện Tư Nghĩa ngày càng khởi sắc.
Diện mạo nông thôn ở huyện Tư Nghĩa ngày càng khởi sắc.

Sau 09 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đến nay, huyện Tư Nghĩa đã hoàn thành 100% số xã (13/13 xã) đạt chuẩn NTM, 09 tiêu chí huyện NTM với sự đồng thuận cao của nhân dân. Tính đến nay, huyện không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.

Tổng nguồn lực huy động thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện từ năm 2011 đến năm 2019 đạt hơn 2.797 tỷ đồng. Kết cấu hạ tầng nông thôn được hoàn thiện, nâng cấp, 98,64% các tuyến đường trục xã, liên xã và 100% các tuyến đường trục thôn, liên thôn, đường trục chính nội đồng được cứng hóa, bê tông hóa, đảm bảo đi lại thuận tiện; 69% các tuyến kênh, mương thủy lợi cấp III do xã quản lý được kiên cố hóa, đảm bảo phục vụ tưới tiêu chủ động; hệ thống điện đảm bảo theo quy định; 48/50 các trường học trên địa bàn huyện được đầu tư, nâng cấp; 13/13 xã có hội trường đa năng, 100% các thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng và sân thể thao với những trang thiết bị cần thiết phục vụ cho sinh hoạt của nhân dân.

Cơ cấu sản xuất nông nghiệp được chuyển đổi theo hướng hình thành các mô hình sản xuất tập trung, liên kết sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Từ đó, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện lên 39,4 triệu đồng/người/năm vào năm 2019. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của toàn huyện chỉ còn 2,43%; tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo tại các xã đạt hơn 47%; chất lượng giáo dục và công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên…

PV

.