Phát huy trách nhiệm của báo chí trong công tác xây dựng Đảng

06:03, 09/03/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 10/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổ chức Lễ phát động Giải báo chí về Xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh lần thứ I - năm 2023. Đây là năm đầu tiên Quảng Ngãi tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng cấp tỉnh, nhằm hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.
 
[links()]
Giải còn là sân chơi nghiệp vụ để các nhà báo chuyên và không chuyên tham gia góp sức xây dựng Đảng bằng chính ngòi bút của mình. Qua đó, động viên, khuyến khích sự quan tâm, nâng cao nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh trong việc sáng tạo các tác phẩm báo chí xuất sắc về công tác xây dựng Đảng.
 
Góp phần đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống
 
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Đức Minh cho biết, đề tài xây dựng Đảng là một đề tài khó, yêu cầu, thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh tập trung vào các lĩnh vực chuyên sâu trong công tác xây dựng Đảng. Trong khi đó, việc khai thác tư liệu, tài liệu không được thuận lợi như các lĩnh vực khác. Tin, bài trên báo chí về công tác xây dựng Đảng đòi hỏi phải có cách tiếp cận đúng đắn, khách quan, góp phần để các cấp ủy, tổ chức đảng làm tốt hơn vai trò lãnh đạo, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên soi vào đó để phấn đấu. Do vậy, yêu cầu mỗi cơ quan báo chí và người làm báo viết về lĩnh vực xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh phải hiểu đúng và nắm vững chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng. Chủ động bám sát thực tiễn cơ sở, sáng tác các tác phẩm báo chí sinh động về công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh để có những tác phẩm chất lượng cao tham dự giải.
 
Nhóm tác giả của Báo Quảng Ngãi (đứng giữa) nhận Giải Chuyên đề - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI - năm 2022.            Ảnh: PV
Nhóm tác giả của Báo Quảng Ngãi (đứng giữa) nhận Giải Chuyên đề - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI - năm 2022. Ảnh: PV
Giải Búa liềm vàng tỉnh lần thứ I được tổ chức nhằm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về những chủ trương, định hướng lớn của Đảng, thống nhất trong nhận thức và hành động, tạo niềm tin, khí thế, động lực mới nhằm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng. 
 
Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân... Qua đó, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Lan tỏa sâu rộng
 
Bám sát thực tiễn sinh động, báo chí sẽ đồng hành, làm mới các đề tài xây dựng Đảng, góp phần đưa giải báo chí viết về lĩnh vực được cho là “khó”, là “khô” này lan tỏa sâu rộng trong đảng viên, cơ quan báo chí. Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Trần Cao Tánh cho biết, trên cơ sở Kế hoạch 174 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh lần thứ I, Hội Nhà báo tỉnh sẽ phổ biến cho hội viên hiểu thật đầy đủ về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục đích của giải, để hội viên tích cực tham gia; đồng thời có văn bản hướng dẫn các chi hội báo chí thực hiện. Mục đích là để có nhiều tác phẩm hay, cách làm mới, sáng tạo tham gia giải.
 
Theo sự phân công của Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh sẽ phụ trách mặt chuyên môn của giải; tham mưu, thành lập Hội Đồng chấm giải, Tổ thư ký giúp việc, tổ chức chấm giải và phối hợp trao giải. Một nhiệm vụ quan trọng nữa là, Hội Nhà báo tỉnh sẽ có hướng dẫn cụ thể về nội dung các tác phẩm tham gia giải, tập trung vào công tác xây dựng tổ chức, xây dựng con người, nhất là ở tuyến cơ sở. Làm thế nào để phát hiện ra nhiều tấm gương, những mô hình, điển hình tốt để tạo sức lan tỏa, nhân rộng trong xã hội với phương thức, phương châm là “nhân cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. Tác phẩm tham gia cần chú trọng nhiều đến các giải pháp, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nhân rộng cách làm hay không chỉ trong hệ thống Đảng mà cả hệ thống chính trị, để làm thế nào mà sau giải lần thứ I thì tiếng nói của báo chí, cán bộ, đảng viên và người dân góp ý xây dựng Đảng trở thành một phong trào.
 
Thực tiễn phong phú, sinh động với tư duy đổi mới, đột phá và những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của tỉnh thời gian qua đã trở thành chất liệu quý, khơi nguồn cảm hứng để những người làm báo sáng tạo nên những tác phẩm có chất lượng về đề tài xây dựng Đảng; mang đến cho giải sự đa dạng về chủ đề, phong phú về thể loại, thể hiện trên nhiều phương diện, tạo được sự chú ý trong nhân dân. Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi Nguyễn Phú Đức cho biết, từ năm 2022, Báo Quảng Ngãi đã phát động hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.
 
Qua 7 lần tham dự giải, Báo Quảng Ngãi là một trong số ít báo địa phương có thành tích cao, với 4 tác phẩm đoạt giải vào các năm 2017, 2018, 2020 và 2022. Có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời, Ban Biên tập đã tạo điều kiện thuận lợi cho các phóng viên, biên tập viên đầu tư chủ đề, tự học tập, bồi dưỡng thêm kiến thức về xây dựng Đảng, chú trọng, tìm tòi cách thể hiện tác phẩm báo chí hấp dẫn, có chiều sâu, đáp ứng tốt hơn những vấn đề mà bạn đọc và xã hội quan tâm. 
 
Cùng với đó, Ban Biên tập đã chú trọng chỉ đạo, hỗ trợ các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên lựa chọn đề tài, đầu tư công phu, có chiều sâu về mặt nội dung, sáng tạo trong hình thức thể hiện với việc phát huy thế mạnh báo chí đa phương tiện. Để hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh lần thứ I, Báo Quảng Ngãi đã chủ động triển khai cho phóng viên, biên tập viên, các phòng chuyên môn đăng ký đề tài thực hiện ngay từ đầu năm.
 
Việc phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh lần thứ I cho thấy, Tỉnh ủy rất quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là quan tâm đến việc thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng. Từ năm 2023, Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh sẽ được tổ chức hằng năm để khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng và ghi nhận sự nỗ lực, trách nhiệm với nghề của đội ngũ người làm báo trên lĩnh vực này. 
 
THANH THUẬN
 
 
 

.