Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ngay từ cơ sở

05:03, 04/03/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Huyện ủy Minh Long đã đề ra nhiều giải pháp để củng cố các tổ chức cơ sở đảng, nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ngay từ cơ sở.
[links()]
 
Khắc phục hạn chế trong sinh hoạt chi bộ
 
Hai năm liên tiếp (2021 - 2022), Chi bộ thôn Thượng Đố, xã Thanh An chỉ xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên nhân chính là do việc tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ không đảm bảo theo quy định, có khi 3 tháng mới sinh hoạt 1 lần. Để khắc phục hạn chế này, ngay từ đầu năm 2023, Đảng ủy xã Thanh An đã làm việc với Chi bộ thôn Thượng Đố, đưa ra phương hướng khắc phục, phân công cấp ủy viên theo dõi, phụ trách và định kỳ báo cáo tình hình của chi bộ.
 
Phó Bí thư Đảng ủy xã Thanh An (Minh Long) Đinh Văn Chi trao đổi với cán bộ văn phòng về nhiệm vụ được giao.
Phó Bí thư Đảng ủy xã Thanh An (Minh Long) Đinh Văn Chi trao đổi với cán bộ văn phòng về nhiệm vụ được giao.
Phó Bí thư Đảng ủy xã Thanh An Đinh Văn Chi cho biết, hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”, năm 2023, xã đăng ký 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Vì vậy, với những chi bộ còn hạn chế, Đảng ủy xã tìm hiểu, đánh iá thực chất, rồi đưa ra giải pháp khắc phục hiệu quả. Đối với Chi bộ thôn Thượng Đố, bí thư chi bộ trước đây do năng lực hạn chế nên việc tổ chức sinh hoạt chi bộ không thường xuyên, chất lượng sinh hoạt không đảm bảo. Do đó, chi bộ đã bầu bí thư chi bộ mới, có năng lực, trẻ tuổi, nắm bắt tốt công việc, được kỳ vọng sẽ có nhiều đổi mới trong hoạt động của Chi bộ thôn Thượng Đố.
 
"Để giúp các chi bộ đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, định kỳ hằng tháng, Đảng ủy xã phân công các đảng ủy viên về dự và tham gia sinh hoạt. Qua đó, trực tiếp góp ý, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những khuyết điểm, hạn chế của chi bộ. Chuyển biến rõ nét nhất là các buổi sinh hoạt chi bộ đã trở thành diễn đàn sôi nổi để các đảng viên đóng góp ý kiến, phát huy được trí tuệ của cả tập thể, đề ra những nghị quyết sát thực với nhiệm vụ trọng tâm do cấp ủy cấp trên chỉ đạo và được cán bộ, người dân đồng tình cao", ông Chi nhấn mạnh.
 
Đề ra nhiều giải pháp
 
Đầu tháng 2/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Long đã ban hành Chỉ thị số 22 “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát triển đảng viên trong tình hình mới”. Đây là nội dung được cụ thể hóa từ Nghị quyết số 21, thể hiện rõ quyết tâm, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Bí thư Đảng ủy xã Long Hiệp Võ Quang Thạch cho biết, trên tinh thần Chỉ thị số 22, xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện với 2 nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của chi bộ để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên; xây dựng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong tháng 3 này, xã sẽ kết nạp 1 đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân và trong quý II/2023 sẽ thành lập 1 tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn xã.
 
Năm 2023, huyện Minh Long được giao chỉ tiêu kết nạp 53 đảng viên mới. Để hoàn thành chỉ tiêu này, Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Long giao MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội tích cực phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú để giáo dục, giúp đỡ, phấn đấu kết nạp vào Đảng. Các tổ chức cơ sở đảng xác định, nguồn phát triển đảng viên mới ở thôn là những quần chúng ưu tú, có tín nhiệm và được nhân dân quý mến. Huyện Minh Long cũng phấn đấu, đến năm 2025, có 100% chi hội trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội ở thôn là đảng viên; 100% bí thư chi bộ được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng.
 
Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Minh Long Lê Thanh Bình, Huyện ủy Minh Long tiếp tục xác định, việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Để làm được điều này, đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó từng người đứng đầu cấp ủy phải thật sự tiên phong, nghiêm túc thực hiện. Cùng với đó, để việc xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh thì cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện phải quan tâm nhiều hơn nữa đến việc thực hiện Nghị quyết số 21.
 
Trong đó, tập trung thực hiện phong trào thi đua “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”, giai đoạn 2022 - 2027, đưa nội dung thi đua vào từng cấp ủy chi bộ, cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, huyện cũng tập trung thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Bài, ảnh: THANH THUẬN
 
 

.