Triển khai công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2023

08:01, 13/01/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 11/1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Võ Văn Quỳnh đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
 
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Thị Thu Thủy.                            Ảnh: T.thuận
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Thị Thu Thủy. Ảnh: T.thuận
Trong năm 2022, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, quy chế, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Thực hiện Điều 30 Điều lệ Đảng, cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã kiểm tra 941 đảng viên và 493 tổ chức đảng; giám sát 833 đảng viên và 397 tổ chức đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng đã thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng và 137 đảng viên. Thực hiện Điều 32 Điều lệ Đảng, UBKT các cấp đã kiểm tra 89 đảng viên (tăng 30,33% so với năm 2021) và 27 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận có 88 đảng viên và 27 tổ chức đảng có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 37 đảng viên và 6 tổ chức đảng, đã thi hành kỷ luật 31 đảng viên và 4 tổ chức đảng...
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy đề nghị cấp ủy các cấp, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai và cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; các văn bản của Trung ương, của UBKT Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục xác định kiểm tra, giám sát là phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; bám sát Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành để triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả theo phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”. Tiếp tục cụ thể hóa, ban hành các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng theo thẩm quyền để triển khai thực hiện, nhất là các Quy chế phối hợp giữa UBKT với các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng...
 
Tại hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Võ Văn Quỳnh đã triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023; quán triệt Hướng dẫn số 03 của UBKT Trung ương về thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; quán triệt Hướng dẫn số 05 của UBKT Trung ương về thực hiện một số điều trong Quy định số 69 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
 
Dịp này, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Thị Thu Thủy; UBKT Tỉnh ủy trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp kiểm tra Đảng" cho Ủy viên UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Khâm và khen thưởng cho ủy ban kiểm tra cấp huyện có thành tích xuất sắc trong năm 2022.
 
 T.THUẬN
 
 
 

.