Chuẩn bị đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở

04:06, 04/06/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Kế hoạch số 67-KH/HU ngày 7/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Long về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025, các cấp ủy đảng trong huyện đang tập trung chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn bị để đại hội được tổ chức đúng quy định, bảo đảm tiến độ.
 
Chi bộ thôn An Thanh, xã Thanh An được Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Long chọn tổ chức đại hội điểm, nhằm rút kinh nghiệm cho các chi bộ thôn; đồng thời thực hiện thí điểm mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Bí thư chi bộ thôn An Thanh Đinh Văn Chia cho biết, chi bộ hiện có 73 đảng viên. Cùng với chuẩn bị các điều kiện đại hội chi bộ, quá trình xây dựng nghị quyết đại hội, chúng tôi xác định trong nhiệm kỳ tới sẽ quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên để xây dựng đội ngũ kế cận.
 
Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thanh An (Minh Long) họp bàn kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã.
Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thanh An (Minh Long) họp bàn kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã.
Việc chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Thanh An đảm bảo các yêu cầu đề ra. Báo cáo chính trị của chi bộ tập trung đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước. Chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Ngoài ra, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2025 sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả, đặc biệt là công tác phát triển đảng viên mới.
 
Đảng bộ xã Thanh An hiện có 12 chi bộ trực thuộc, với 284 đảng viên, công tác chuẩn bị cho đại hội chi bộ đã được Đảng ủy xã chỉ đạo triển khai thực hiện. Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh An Đinh Văn Dục, Đảng ủy xã giao cho các đồng chí cấp ủy được phân công phụ trách chi bộ nắm tình hình, hướng dẫn các chi bộ chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội; trong đó đặc biệt chú trọng về nhân sự nhiệm kỳ mới.
 
Việc lựa chọn nhân sự để bầu tham gia vào chi ủy sẽ được Đảng ủy xã xem xét kỹ, nhằm lựa chọn được đội ngũ có ý thức trách nhiệm tiếp tục gánh vác việc thôn, việc của người dân trong nhiệm kỳ mới. Thời gian tiến hành đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2022 - 2025 hoàn thành trong tháng 7/2022. Đồng thời, thực hiện thí điểm mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn hoặc trưởng ban công tác mặt trận tại thôn An Thanh và thôn Đồng Vang theo tinh thần kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Đề án 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thí điểm mô hình “Dân tin - Đảng cử”.
 
Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Minh Long Lê Thanh Bình, việc tổ chức đại hội chi bộ nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Đồng thời, củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Bên cạnh đó, việc thực hiện chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn hoặc trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn là đảng viên cũng được chú trọng. Đó là nhiệm vụ đặt lên hàng đầu đối với công tác xây dựng Đảng.
 
"Ngoài người đứng đầu cấp ủy, thì trưởng thôn cũng là phó bí thư cấp ủy, nên mọi chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, từ khâu tiếp nhận đến triển khai thực hiện sẽ nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả hơn. Mô hình này giúp tập trung cơ cấu, kiện toàn lại bộ máy cũng như đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, phát huy vai trò của đảng viên, nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền. Vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; đồng thời nắm bắt, phản ánh kịp thời những vấn đề từ thực tiễn đến Đảng và chính quyền các cấp...", ông Bình nhấn mạnh.
 
Bài, ảnh: TRUNG ÂN
 
 
 

.