Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:
Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn liền với thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

09:08, 11/08/2009
.
Ngày 10-8, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư (HÐTÐ-KT T.Ư) đã họp, kiểm điểm công tác sáu tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2009. Ðồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch HÐTÐ-KT T.Ư dự và chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu ý kiến kết luận phiên họp.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu ý kiến kết luận phiên họp.
Các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất HÐTÐ-KT T.Ư; Huỳnh Ðảm, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Nguyễn Văn Chiền, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng LÐ-TB-XH; Ðặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng LÐLÐ Việt Nam; Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Văn Quynh, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Nguyễn Bắc Son, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư và đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên dự khuyết T.Ư Ðảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư và các thành viên trong HÐTÐ-KT T.Ư tới dự.

Ðồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HÐTÐ-KT T.Ư, Trưởng Ban TÐ-KT T.Ư, trình bày báo cáo kết  quả hoạt động của HÐTÐ-KT T.Ư sáu tháng qua và nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2009: Thời gian qua, các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư và địa phương, các khối thi đua, cụm thi đua trong cả nước đã  tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở từng ngành, địa phương và của cả nước. HÐTÐ-KT T.Ư đã triển khai các đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Ðảng về tổng kết năm năm thực hiện Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết  và nhân rộng các điển hình tiên tiến; hoàn chỉnh  dự thảo Nghị định thực hiện Luật Thi đua-Khen thưởng và soạn thảo Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp; xem xét hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền phong tặng các danh hiệu cao quý của Ðảng, Nhà nước cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trước đây cũng như hiện nay.
 
Thủ tướng Chính phủ đã phát động nhiều đợt thi đua yêu nước trong cả nước hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2009  của từng bộ, ngành, địa phương, đơn vị, gắn liền với thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... Với khẩu hiệu "Cả nước chung sức, đồng lòng, chia sẻ khó khăn, thi đua giành thắng lợi", trong sáu tháng qua, cả nước đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi với nhiều hình thức phong phú như: Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Vì người nghèo". Bộ Quốc phòng mở đợt thi đua đua cao điểm "Sáng mãi Ðiện Biên", Bộ Công an đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", "Học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy Lực lượng CAND". Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động phong trào Tháng thanh niên "Tuổi trẻ hành động vì an sinh xã hội". Tổng LÐLÐ Việt Nam tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động... Các bộ, ngành và địa phương đã có nhiều hình thức tuyên truyền, nêu gương các điển hình tiên tiến, như tuyên dương "Người thợ trẻ toàn quốc", Chương trình "Vinh quang Việt Nam"... đã thật sự khích lệ, nêu gương các điển hình, góp phần động viên mọi tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lập được nhiều thành tích, phát triển kinh tế, bảo đảm  an sinh xã hội. MTTQ các cấp đã vận động gần 2.800 tỷ đồng Quỹ Vì người nghèo và xây dựng 86 nghìn căn nhà cho người nghèo...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu ý kiến nêu rõ, bước vào năm 2009, mặc dù phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức lớn, song dưới sự lãnh đạo của Ðảng, Nhà nước, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhân dân cả nước đã đoàn kết, nhất trí, huy động sức mạnh tổng hợp để vượt qua, đạt nhiều thành tựu như: kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá trong điều kiện suy thoái toàn cầu, trong đó công nghiệp tăng liên tục hơn 7%, nông nghiệp tăng trưởng cao, dịch vụ tăng gần 7%, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm... Trong thành tựu chung của cả nước có phần đóng góp tích cực của công tác TÐ-KT với nội dung thiết thực, tạo ra các phong trào thi đua, các gương điển hình tiên tiến. Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của các thành viên HÐTÐ-KT T.Ư đã cùng với các bộ, ngành, đoàn thể ở T.Ư và địa phương phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi với nhiều hình thức phong phú và tuyên truyền, nêu gương các điển hình tiên tiến, kịp thời động viên,  nhân rộng các điển hình tiên tiến, đồng thời chất lượng thẩm định hồ sơ khen thưởng bước đầu được nâng lên... Thủ tướng chỉ rõ, công tác khen thưởng cần hướng tới những người lao động trực tiếp có sáng kiến độc đáo và thành tích nổi bật. Không xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua đối với cán bộ lãnh đạo từ cấp tỉnh trở lên và xây dựng bộ máy cán bộ làm công tác TÐ-KT có trình độ và trách nhiệm cao.

Về nhiệm vụ của công tác TÐ-KT những tháng cuối năm 2009, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể ở  T.Ư và địa phương tiếp tục duy trì phong trào thi đua đa dạng trong từng ngành, khối và lĩnh vực, nhằm hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra, trong đó tập trung ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm  an sinh xã hội;  giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thi đua lập thành tích chào mừng  Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Ðảng, 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, 80 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam... Các phong trào thi đua  gắn liền với việc thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" chuẩn bị đại hội Ðảng các cấp và thực hiện hiệu quả chương trình cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...
 
Trong công tác khen thưởng, cần thực hiện chặt chẽ hơn, theo đúng các quy định hiện hành, khen thưởng cho xứng đáng với hình thức trang trọng mà thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. HÐTÐ-KT T.Ư cần  nghiên cứu xây dựng quy chế xét tặng các danh hiệu, tăng cường công tác kiểm tra từng cụm, khối, địa phương để kịp thời khen thưởng những điển hình tiên tiến, nhất là những người lao động trực tiếp. Các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương cần quan tâm tới công tác TÐ-KT, thực hiện đúng quy định về tổ chức, bộ máy với đội ngũ cán bộ có trách nhiệm và tâm huyết với công việc, sớm hoàn thiện quy chế xét tặng các danh hiệu nhằm bảo đảm  chặt chẽ, chất lượng.      

Các thành viên  HÐTÐ-KT T.Ư đã xem xét và cho ý kiến về một số tập thể và cá nhân được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.
Theo Nhandan Online

.