Đảng uỷ Quân sự tỉnh Quảng Ngãi: Sau 20 năm đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ

02:07, 30/07/2009
.
(QNg) - Cuối năm 1989, cũng như các cơ quan, ban ngành của tỉnh, giữa bao bộn bề của buổi ban đầu (vị trí làm việc, nơi ăn nghỉ của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên và hậu phương gia đình) nhưng Bộ CHQS tỉnh là một trong những cơ quan tiên phong tiếp quản và nhanh chóng triển khai đủ các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở.

Khi mới tái lập  tỉnh, số lượng cán bộ lực lượng vũ trang toàn tỉnh thiếu nhiều (gần 30%), chất lượng hạn chế; tỉ lệ văn hoá cấp I, cấp II chiếm 52,98%, CB được đào tạo qua trường cơ bản của Bộ Quốc phòng mới đạt 1,24%... Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Cán bộ là gốc của mọi công việc", Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ. Nắm vững quan điểm, tiêu chuẩn,  nguyên tắc; những nhiệm vụ và giải pháp lớn trong công tác cán bộ (quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là cán bộ chủ trì. Cả cán bộ thường trực, cán bộ xã, phường, đội và đội ngũ sĩ quan dự bị).

Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh không ngừng đổi mới phương pháp công tác cán bộ, phát huy dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành công tác cán bộ ở mỗi cấp uỷ đảng. Qua đó tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ trong LLVT tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, trên cơ sở lập trường của giai cấp công nhân; có phẩm chất, năng lực và trí tuệ hoạt động thực tiễn, tiếp cận khoa học công nghệ hiện đại, tiên tiến và phát triển kinh nghiệm chiến đấu truyền thống, có chất lượng toàn diện, có số lượng hợp lý, cơ cấu đồng bộ, lấy chất lượng làm chính, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững chắc giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của LLVT tỉnh trong thời kỳ mới.

Với lộ trình và những phương thức cơ bản nêu trên nên có thể khẳng định rằng: Công tác cán bộ của LLVT tỉnh sau 20 năm tái lập tỉnh đã có bước tiến vững chắc, nhiều cán bộ đã trưởng thành, được Nhà nước phong  quân hàm cấp tướng, bổ nhiệm các chức vụ quan trọng ở Bộ Quốc phòng, Quân khu và cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trong địa bàn Quân khu và cả nước. Hiện nay tỉ lệ cán bộ trong lực lượng thường trực đạt 99,9%  tổng biên chế; đội ngũ sĩ quan dự bị (SQDB) đã bổ nhiệm, sắp xếp đạt 71,69% so với nhu cầu; 100% cán bộ đã tốt nghiệp phổ thông trung học (trong đó trình độ đại học và cao đẳng tăng 34,80% so với năm 1989); tỷ lệ cán bộ đào tạo qua trường cơ bản đạt 56,9%, góp phần thực hiện tiêu chuẩn hoá chức danh cán bộ gắn với nâng cao trình độ đào tạo, năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ. Đặc biệt đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ tỉnh đến cơ sở góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân giao phó.

Đồng thời với công tác nêu trên, Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã kịp thời làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các địa phương trong tỉnh chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ trong lực lượng DQTV và DBĐV; chú trọng tạo nguồn cán bộ trong tuyển quân, tuyển sinh quân sự; phát triển đảng viên, đoàn viên... nhằm góp phần đào tạo nguồn cán bộ cho địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong công cuộc đổi mới đất nước, sẵn sàng bổ sung nguồn cán bộ cho Quân đội khi có nhu cầu của Bộ Quốc phòng và Quân khu.

Để tiếp tục giữ vững và phát huy kết quả đã đạt được, trong những năm tới, Đảng uỷ Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện đúng nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp; làm tốt công tác quy hoạch và tạo nguồn cán bộ, lấy hiệu quả công tác và sự tín nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân làm thước đo trong đánh  giá và sử dụng cán bộ; thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý theo quy hoạch, đổi mới, trẻ hoá đội ngũ cán bộ lãnh đạo và chỉ huy, kết hợp hài hoà các độ tuổi, bảo đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển; có cơ chế chính sách phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ gắn với việc triển khai sâu rộng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", xây dựng đội ngũ cán bộ trong LLVT tỉnh vừa "hồng" vừa "chuyên" nhằm góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. 
Đại tá: Tạ Nhân-
Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ
Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh)

.