Họp rà soát, hoàn thiện Quy hoạch tỉnh

05:03, 29/03/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 29/3, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để chỉ đạo rà soát, hoàn thiện Quy hoạch tỉnh theo kết luận của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh.
[links()]
Ngày 16/3/2023, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh đã chủ trì phiên họp thẩm định Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch tỉnh) và báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch (ĐMC). Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh có chung nhận xét: Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi được xây dựng phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của vùng và của tỉnh.
 
Báo cáo Quy hoạch tỉnh và báo cáo ĐMC được nghiên cứu công phu, khoa học và nghiêm túc, cơ bản đã tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về bảo vệ môi trường và nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1574/QĐ-TTg ngày 12/10/2020.
Quang cảnh cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp.
Hội đồng thẩm định nêu lên những cơ hội, tiềm năng, lợi thế phát triển của Quảng Ngãi so với các địa phương khác, đồng thời chỉ ra các nội dung cần tiếp tục bổ sung, phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế lớn, các “điểm nghẽn”. Kết thúc Hội nghị thẩm định, 100% thành viên Hội đồng thẩm định có mặt đã nhất trí thông qua hồ sơ Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi.
 
Trên cơ sở các ý kiến thẩm định, Sở KH&ĐT đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh; sắp xếp, chỉnh cấu trúc dự thảo Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch tỉnh. Đồng thời, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan, thay đổi cấu trúc ở các chương so với dự thảo Báo cáo trình Hội đồng thẩm định ngày 23/11/2022. Đến nay, đơn vị tư vấn đang tiếp thu, bổ sung hoàn thiện nội dung hồ sơ Quy hoạch tỉnh và xây dựng các báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện dự thảo báo cáo ĐMC.
Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại cuộc họp.
Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại cuộc họp.
Tại cuộc họp, Sở KH&ĐT xin ý kiến Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh điều chỉnh bổ sung quan điểm “kinh tế số” vào nội dung quan điểm phát triển trong Quy hoạch tỉnh; bổ sung, điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ tăng dân số…
 
Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh sẽ tiếp thu tối đa những gợi mở, ý kiến tham gia của thành viên và Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh. Những nội dung, ý kiến không phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh thì Ban Chỉ đạo xin bảo lưu và giải trình trước hội đồng.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.
Đơn vị tư vấn cần cập nhật, điều chỉnh, bổ sung tất cả các ý kiến, gửi Sở KH&ĐT để lấy ý kiến của các sở, ngành, địa phương. Các sở, ban, ngành và các địa phương cần thống nhất, đồng bộ, khẩn trương tập trung nghiên cứu, phối hợp với đơn vị tư vấn, tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện các nội dung của Quy hoạch tỉnh, báo cáo ĐMC.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh thống nhất với các đề xuất của Sở KH&ĐT trình bày tại cuộc họp. Sở cần tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn chỉnh hồ sơ Quy hoạch tỉnh và tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp vào tháng 5/2023.
 
Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG

.