Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh

04:10, 14/10/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Lúc 15 giờ 00 phút, ngày 14/10/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND về việc chủ động ứng phó với diễn biến bão và mưa lớn, nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước.
[links()]
 
Nội dung Công điện:
a
 
a
 
a
 
a
 
a
 
 

.