Họp Ban chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh

06:07, 27/07/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 27/7, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh thông qua lần cuối đồ án quy hoạch tỉnh trước khi trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
[links()]
 
Theo báo cáo của Sở KH&ĐT, trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các chuyên gia, đại biểu tại Hội thảo thông qua Báo cáo cuối kỳ; ý kiến góp ý của các ngành, địa phương, Sở KH&ĐT đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện dự thảo Báo cáo cuối kỳ Quy hoạch tỉnh (nay đổi thành Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050). 
 
Trong quá trình phối hợp rà soát, Sở KH&ĐT cũng đã yêu cầu đơn vị tư vấn bổ sung, chỉnh cấu trúc các nội dung của các Phương án trong Báo cáo thuyết minh tổng hợp theo đúng các quy định liên quan; rà soát, điều chỉnh một số nội dung liên quan so với dự thảo Báo cáo cuối kỳ như: Rà soát, chỉnh sửa, rút gọn lại tên các chỉ tiêu trong các Phương án cho rõ ràng, phù hợp.
 
Bố cục của Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch tỉnh được phân thành 5 phần, gồm 22 chương, thể hiện đầy đủ các nội dung được quy định tại Điều 27 Luật Quy hoạch, Quyết định số 1574  của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;...
 
Về dự thảo Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tỉnh, căn cứ vào dự thảo Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch tỉnh; ý kiến góp ý của các ngành địa phương, chuyên gia và đại biểu tại Hội thảo thông qua báo cáo cuối kỳ, đơn vị tư vấn đã giải trình, tiếp thu và điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tỉnh.
 
Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp.
Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp.
 
Trong quá trình rà soát, hoàn thiện Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sở KH&ĐT và đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh gặp một số vướng mắc, khó khăn liên quan đến các Phương án về phát triển mạng lưới giao thông; quy hoạch mạng lưới cấp điện; phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện. 
 
Tại cuộc họp trên cơ sở ý kiến của Sở KH&ĐT, đơn vị tư vấn và thành viên Ban chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của đơn vị tư vấn, Sở KH&ĐT và các sở, ngành liên quan đã tập trung tổ chức, triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung công việc thuộc trách nhiệm của mình theo yêu cầu, nội dung Hội thảo báo cáo cuối kỳ đặt ra và Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh.
 
“Đến thời điểm này, sau khi rà soát lại toàn diện các nội dung đã được cập nhật trong Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch tỉnh, về cơ bản đã đáp ứng đầy đủ các nội dung, tiêu chí, trình tự thủ tục theo đúng đề cương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1574 về Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nói. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu kết luận cuộc họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu kết luận cuộc họp.
 
Tuy nhiên, qua thảo luận của các đại biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cho rằng, hiện còn một số vấn đề cần phải có hướng giải quyết cụ thể để đơn vị tư vấn có cơ sở tiếp tục hoàn thiện công tác lập quy hoạch trong thời gian sớm nhất và Sở KH&ĐT hoàn chỉnh Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
 
“Về tinh thần chung, quy hoạch tỉnh là quy hoạch khung, nên nội dung nào không đi vào cụ thể, chi tiết được thì chúng ta chỉ nêu những vấn đề chung; nội dung, lĩnh vực nào cần đi vào chi tiết cụ thể và có tính chắc chắn thì nên đi vào chi tiết cụ thể”, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chỉ đạo. 
 
Đối với những vấn đề không thực hiện được theo đúng quy định tại Nghị định 37, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở KH&ĐT khẩn trương có báo cáo để kiến nghị Bộ KH&ĐT nghiên cứu tham mưu cho Chính phủ sửa đổi, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh lưu ý, hiện nay, Bộ KH&ĐT đang lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương góp ý về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, vì vậy,các sở, ngành, địa phương nghiên cứu kỹ từng nội dung quy hoạch tổng thể quốc gia liên quan đến ngành, địa phương mình để tham gia góp ý kiến, gửi Sở KH&ĐT tổng hợp, trên cơ sở lấy nội dung quy hoạch tỉnh lần này làm ‘chuẩn’. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã cho ý kiến chỉ đạo cụ thể để tiếp tục bổ sung trong quá trình hoàn thiện Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 về các Phương án phát triển mạng lưới giao thông; quy hoạch mạng lưới cấp điện; phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện;... và một số nội dung liên quan khác; giao Sở KH&ĐT, đơn vị tư vấn hoàn chỉnh báo cáo, tham mưu UBND tỉnh trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 20/8/2022.
Tin, ảnh: H.P

.