UBND tỉnh họp đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06

01:06, 30/06/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 30/6, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).
[links()]
Qua 3 tháng triển khai thực hiện Đề án 06, Quảng Ngãi đã đạt những kết quả tích cực. Đến nay, 100% UBND huyện, xã, thôn, tổ dân phố thành lập tổ công tác triển khai Đề án 06 để thống nhất trong công tác chỉ đạo.
 
Tỉnh đã triển khai thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin công dân đảm bảo “đúng, đủ, sạch”, quản lý, giải quyết các loại nhân khẩu đặc biệt. Triển khai thí điểm việc sử dụng thẻ CCCD gắn chip trong khám chữa bệnh. Hệ thống một cửa điện tử tỉnh đã đồng bộ hồ sơ với Cổng dịch vụ công quốc gia, có khả năng đồng bộ hồ sơ với Cổng dịch vụ công Bộ Công an.
 
Quang cảnh Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06.
Quang cảnh Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06.
 
Đã có 14/25 dịch vụ công thiết yếu đã triển khai và được người dân quan tâm, sử dụng, như: Xác nhận số CMND khi đã được cấp thẻ CCCD; đăng ký thường trú; đăng ký tạm trú; khai báo tạm vắng; thông báo lưu trú; cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông; cấp phiếu lý lịch tư pháp; đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình…
 
Tại hội nghị, một số đại diện lãnh đạo sở, ngành đã trình bày các tham luận đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 06. Đồng thời, nêu một số kiến nghị, giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án này trong thời gian tới. Trong đó, kiến nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư các trang thiết bị phục vụ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu dân cư. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm được những tiện ích, quyền lợi được hưởng từ Đề án 06…
 
Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của cơ quan thường trực tổ công tác đã tích cực tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06 trong thời gian qua.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu kết luận hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu kết luận hội nghị.
 
Để tiếp tục thực hiện Đề án 06 hiệu quả trong thời gian tới thì khâu tổ chức phải được kiện toàn. Công an tỉnh chủ trì duy trì họp giao ban định kỳ và đột xuất; tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án 06 ở cơ sở. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện phải được báo cáo kịp thời để UBND tỉnh giải quyết. Chủ động ưu tiên tập trung triển khai 25 dịch vụ công, đảm bảo hoàn thành trong năm 2022.
 
Công an tỉnh tiếp tục nỗ lực làm tốt vai trò của cơ quan thường trực, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ của Đề án 06; đảm bảo dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch”; tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác cập nhật dữ liệu dân cư và kinh phí tuyên truyền để người dân hiểu rõ về Đề án 06.
 
Các sở, ngành, địa phương phải nhận thực rõ vai trò, vị trí, tính cấp bách của Đề án 06 để có sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Chủ tịch UBND các huyện có trách nhiệm bố trí kinh phí cho Công an huyện và ban, ngành có điều kiện thực hiện nhiệm vụ theo đề án. UBND tỉnh đảm bảo kinh phí kịp thời và đầy đủ cho việc triển khai thực hiện Đề án 06.
 
Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG

 


.