"Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

10:11, 06/11/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Thực hiện Kế hoạch số 1738 của Bộ Thông tin và Truyền thông về triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nhằm mục tiêu sắp xếp các cơ quan báo chí của tỉnh Quảng Ngãi gắn với đổi mới mô hình tổ chức, phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển và quản lý báo chí cả nước.
 
Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 4 loại hình báo chí là báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử, gồm Báo Quảng Ngãi (Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Quảng Ngãi); Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh (Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh); Tạp chí Cẩm Thành (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Tạp chí Sông Trà (Hội Văn học Nghệ thuật); Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Trường Đại học Phạm Văn Đồng) và Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán (Trường Đại học Tài chính-Kế toán).
 
Thời gian qua, báo chí của tỉnh đã thể hiện đúng tôn chỉ, mục đích, thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và là diễn đàn của Nhân dân. Báo chí của tỉnh thật sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và các cơ quan nhà nước, là phương tiện thông tin thiết yếu đáp ứng nhu cầu quyền được tiếp cận thông tin của nhân dân trong tỉnh.
 
Đội ngũ hoạt động báo chí ở Quảng Ngãi có gần 200 người, trong đó 96 người được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Thẻ nhà báo. Toàn tỉnh có hơn 180 hội viên Hội nhà báo Việt Nam sinh hoạt ở 07 chi hội.
 
Báo Quảng Ngãi điện tử
Báo Quảng Ngãi điện tử
 
Thực hiện Kế hoạch số 1738 của Bộ Thông tin và Truyền thông về triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nhằm mục tiêu sắp xếp các cơ quan báo chí của tỉnh Quảng Ngãi gắn với đổi mới mô hình tổ chức, phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển và quản lý báo chí cả nước.
 
Xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, biên tập, phóng viên cơ quan báo chí có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới.
 
Định hướng sắp xếp theo quy hoạch, theo lộ trình từ năm 2019- 2025, sau khi tiến hành sắp xếp, tỉnh Quảng Ngãi có 01 cơ quan báo in, 01 cơ quan báo điện tử thuộc Đảng bộ tỉnh, 01 cơ quan tạp chí thuộc Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không còn tạp chí. Tỉnh có 01 Đài Phát thanh-Truyền hình với 01 kênh phát thanh, 01 kênh truyền hình. 
 
Báo Quảng Ngãi không thực hiện điều chỉnh, sắp xếp, tiếp tục duy trì hoạt động và phát triển. Tiếp tục duy trì Báo điện tử, từng bước đổi mới nội dung, hình thức phù hợp với xu hướng phát triển của loại hình báo chí điện tử.
 
Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh đổi mới hoạt động theo hướng tăng cường sản xuất các chương trình địa phương, mở rộng liên kết sản xuất chương trình bảo đảm các chương trình sản xuất trong tỉnh, trong nước đạt tối thiểu 70% tổng thời lượng phát sóng.
 
Chương trình khai thác từ các kênh truyền hình nước ngoài tập trung vào các nội dung tin thời sự quốc tế, khoa học, kỹ thuật, thể thao, giải trí và không vượt quá 30% tổng thời lượng phát sóng. Duy trì việc phát sóng qua vệ tinh và các nền tảng khác, thực hiện hoàn thành số hóa truyền hình mặt đất. Đến năm 2025, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tự bảo đảm 100% kinh phí hoạt động.
 
Sau khi sắp xếp, tỉnh từ 4 tạp chí còn 3 tạp chí, cụ thể: giải thể Tạp chí Cẩm Thành thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giữ nguyên Tạp chí Sông Trà thuộc Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh, Tạp chí Khoa học và Công nghệ thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng và Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán thuộc Trường Đại học Tài chính Kế toán.
 
Tin, ảnh: PV
 

.