Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XII: Thông qua 10 nội dung, nghị quyết quan trọng

06:10, 10/10/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Sau 1 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, chiều 10.10, kỳ họp thứ 10 của HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành tốt toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
 
 
Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 10.10, các đại biểu tiếp tục thảo luận các nội dung: Thay thế Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 và Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới. Quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Phiên điều hành kỳ họp
Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Phiên điều hành kỳ họp
 
Kỳ họp cũng đi đến thống nhất bãi bỏ 2 Nghị quyết về cơ chế chính sách thu hút, ưu đãi nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi và Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo.
 
Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu cho rằng việc ban hành nghị quyết về 10 nội dung đã trình tại kỳ họp lần này là rất kịp thời và cần thiết. Các đại biểu cũng đề xuất, kiến nghị một số vấn đề, giải pháp để sau ban hành các nghị quyết về các nội dung trên sẽ sớm đi vào cuộc sống, phục vụ đắc lực cho các địa phương đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.
 
Đồng thời, kỳ họp cũng đã thông qua tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh ông Lê Minh Huấn- Nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã nghỉ hưu, bà Huỳnh Thị Ánh Sương- Nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chuyển công tác mới, ông Ngô Văn Trọng- Nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT đã chuyển công tác mới. Thông qua tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh miễn nhiệm Chánh văn phòng HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Minh Đạo, đã chuyển công tác mới.

 

Tại kỳ họp bất thường lần này, các đại biểu đã cho ý kiến và biểu quyết thông qua 10 nghị quyết quan trọng liên quan đến việc thúc đẩy kinh tế- xã hội của tỉnh
Tại kỳ họp bất thường lần này, các đại biểu đã cho ý kiến và biểu quyết thông qua 10 nghị quyết quan trọng liên quan đến việc thúc đẩy kinh tế- xã hội của tỉnh
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân ghi nhận, các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tham gia thảo luận với nhiều ý kiến cụ thể, sâu sắc và biểu quyết thông qua 10 nghị quyết, nội dung làm cơ sở cho UBND tỉnh và các sở ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện.
 
Chủ tịch Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị, UBND tỉnh trên cơ sở các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua, khẩn trương hoàn thiện, ban hành và chỉ đạo thực hiện các cơ chế, chính sách bảo đảm nghiêm túc, công khai, minh bạch, kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Các ngành chức năng của tỉnh làm tốt công tác hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc cơ chế, chính sách bảo đảm đúng, đủ, kịp thời nhằm huy động tối đa các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế- xã hội.
 
Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh, MTTQVN và các tổ chức thành viên tăng cường công tác giám sát và phát huy vai trò của nhân dân trong thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách của tỉnh. Các huyện, thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức quán triệt triển khai thực hiện tạo điều kiện thuận lợi để các chủ trương, cơ chế, chính sách, thực sự đi vào cuộc sống, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương.
 
Xem Video:
 
M.Toàn- T.Phương

.