Cải cách hành chính thực chất

08:06, 08/06/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Theo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2016 vừa được Bộ Nội vụ công bố, Quảng Ngãi đứng thứ 59/63 tỉnh, thành (chỉ xếp trên 4 tỉnh Bắc Cạn, Trà Vinh, Cao Bằng, Hà Giang).
 
 
Cũng theo kết quả PAR Index 2016 của các tỉnh, thành phố, giá trị trung bình chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các tỉnh, thành phố là 74,64%, được chia làm 4 nhóm, trong đó có 30/63 tỉnh, thành đạt kết quả trên giá trị trung bình, còn Quảng Ngãi nằm ở nhóm cuối (nhóm dưới mức trung bình, với chỉ số chỉ đạt 66,19%).
 
Chỉ số CCHC là một công cụ hữu ích trong quản lý Chương trình tổng thể CCHC, giúp đánh giá chính xác, khách quan công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện CCHC cũng như phản ánh những kết quả đạt được trong CCHC hằng năm của các bộ, ngành, địa phương.
 
Đồng thời cho thấy, mức độ CCHC của các bộ, các tỉnh so với năm trước và cả quá trình thực hiện CCHC. Tự so với chính mình, Quảng Ngãi “nhích” lên 1 bậc so với PAR Index 2015, song về mặt điểm số thì giảm mạnh (năm 2015 đạt 77,22 điểm).
 
Thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ và triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về CCHC, trong năm 2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020. Và năm 2016 được tỉnh xác định là năm “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư”. Tuy nhiên, với kết quả xếp hạng vừa được công bố, tỉnh ta cần “soi rọi” lại mình trong việc thực hiện CCHC.
 
Hơn ai hết, các ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh cần nhận thức đầy đủ, xác định công tác CCHC, nhất là cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên. Đặc biệt là, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC.
 
Chắc rằng, trên cơ sở Kế hoạch CCHC của tỉnh, các ngành, địa phương đều đã có kế hoạch cho ngành, địa phương hẳn hoi. Vấn đề là, việc triển khai thực hiện của từng ngành, từng địa phương đã thật sự quyết liệt hay chưa?
 
Việc xác định chỉ số CCHC từng bước tạo ra sự công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, cán bộ đối với công tác này.
 
Do vậy, thông qua PAR Index, tỉnh cần có những biện pháp cụ thể khắc phục những điểm yếu, những lĩnh vực, tiêu chí thành phần có điểm thấp, nhất là cần quyết liệt hành động và thực hiện với quyết tâm cao hơn, để đẩy mạnh CCHC một cách thực chất, hiệu quả, với những giải pháp phù hợp.
 
Có như vậy, mới nâng cao PAR Index trong những năm tiếp theo và quan trọng hơn là phục vụ cho cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tốt hơn, để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập kinh tế của địa phương.
 
Hoàng Triều
 
 

.