Kiểm tra, xử lý một số nội dung báo chí phản ánh

09:05, 18/05/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan đến một số nội dung báo chí phản ánh tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2017.

​Theo đó, đối với hoạt động của quán bar OB CLUB tại Núi Sứa, giao UBND thành phố Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du​ lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến điều kiện hoạt động của quán bar OB CLUB, trong đó có quy định giới hạn tối đa mức tiếng ồn, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 31/5/2017.

Đối với việc báo chí nêu tại khu vực hang Câu, huyện Lý Sơn, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND huyện Lý Sơn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ di tích, đảm bảo quốc phòng và xử lý theo thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 31/5/2017.

PV

 

.