Trực báo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy

09:07, 01/07/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 30.6, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Căng đã chủ trì họp trực báo với các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Báo Quảng Ngãi, Trường Chính trị tỉnh và Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý II/2015, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III/2015.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Căng phát biểu chỉ đạo tại buổi trực báo.         Ảnh: T.THUẬN
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Căng phát biểu chỉ đạo tại buổi trực báo. Ảnh: T.THUẬN


Trong quý II/2015, các cơ quan, đơn vị đã bám sát Chương trình công tác quý II của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo cơ bản  hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Trọng tâm là đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thành công Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 19, 20; Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Đồng thời, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ và các chức danh lãnh đạo, quản lý ở cấp huyện, thành phố và tương đương, nhiệm kỳ 2015 - 2020; xây dựng Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 -2020, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; xây dựng Đề án, phương án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết các khiếu nại, tố cáo và những bức xúc, nổi cộm của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi trực báo, lãnh đạo các cơ quan đề nghị Thường trực Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo, kiện toàn các chức danh lãnh đạo, đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; chỉ đạo giải quyết các vụ việc nổi cộm kéo dài gây bức xúc trong dư luận, cho ý kiến thẩm định chính trị nhân sự cấp ủy các huyện, thành phố và tương đương, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương thức lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân vào văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 -2020…

Phát biểu tại buổi trực báo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Căng yêu cầu các cơ quan, đơn vị bám sát Kết luận của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 20 (khóa XVIII) về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2015; Chương trình công tác quý III/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy để triển khai thực hiện toàn diện các nội dung công việc đã đề ra.

Trong đó tập trung cho nhiệm vụ trọng tâm là công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp huyện, thành phố và tương đương, chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội đảng cấp trên cơ sở; kịp thời phát hiện, nắm tình hình tâm trạng tư tưởng trong nhân dân, tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết, tránh tạo điểm nóng trước, trong và sau đại hội…
 

Thanh Thuận
 


.