Ủy ban Trung ương MTTQVN và Viện KSND tối cao:Tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp

09:08, 28/08/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 27.8, tại Hà Nội, các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam và đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện KSND tối cao cùng chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường trực UBTƯMTTQVN và Viện KSND tối cao. Hội nghị được tổ chức trực tuyến toàn quốc. Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh và Viện KSND tỉnh cùng dự hội nghị tại trụ sở Viện KSND tỉnh.

Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Viện KSND tỉnh dự hội nghị.
Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Viện KSND tỉnh dự hội nghị.


 Các nội dung phối hợp thực hiện gồm: Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hoạt động giám sát; đấu tranh phòng chống tội phạm; tham gia hoạt động tố tụng hình sự; công tác tuyển chọn và bổ nhiệm kiểm sát viên và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trong hoạt động tư pháp.

Sự phối hợp đó đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội; góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi ngành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, tham nhũng, lãng phí, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Tại hội nghị, hai bên đã ký kết Quy chế phối hợp trong thời gian đến với nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung, trong đó có 2 nội dung mới đó là phản biện xã hội và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.     
                  

X.THIÊN

 


.