Điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp sở

09:06, 16/06/2014
.

(Baoquangngai.vn)- ​Chủ tịch UBND tỉnh vừa quyết định về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo một số sở, ngành trong tỉnh, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2014

Cụ thể, điều động ông Nguyễn Kiên, Phó trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh, đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 1.7.2014 đến ngày 1.7.2019.

Điều động ông Hà Đức Thắng, Thành ủy viên, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi, thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi, đến nhận công tác tại Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất, trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 30.6.2014 đến ngày 30.6.2019.

Bổ nhiệm ông Trần Phước Hiền, Trưởng Phòng Năng lượng, Sở Công Thương, giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương, trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 1.7.2014 đến ngày 1.7.2019.

Việc điều động và bổ nhiệm 3 cán bộ trên theo Đề án tuyển chọn, bổ sung, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ cấp tỉnh, cấp huyện ban hành kèm theo Quyết định số 1376-QĐ/TU ngày 10/8/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh vừa quyết định điều động ông Trần Ngọc Thương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, đến nhận công tác tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kể từ ngày 1.7.2014 đến ngày 3.2.2019.

 

PV


.