Giao ban về kết quả thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II

03:11, 01/11/2012
.

(QNĐT)- Sáng 1/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Loan đã chủ trì cuộc họp giao ban với các sở, ban, ngành liên quan và các huyện miền núi về tình hình và kết quả thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II và các chương trình, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2012.
         

Trong 10 tháng đầu năm, các Chương trình, dự án, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh tuy được các địa phương triển khai thực hiện, nhưng nhìn chung đều chậm so với tiến độ. Đến cuối tháng 10 có 81/86 công trình được khởi công. Đến thời điểm này, trong tổng nguồn vốn được TW giao năm 2012 thì mới giải ngân được 34,1 tỷ đồng, đạt gần 50% kế hoạch vốn.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Loan chỉ đạo tại cuộc họp
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Loan chỉ đạo tại cuộc họp


Các dự án sử dụng vốn viện trợ của nước ngoài cho chương trình 135 giai đoạn II được đầu tư hơn 25,4 tỷ đồng.Trong đó, vốn viện trợ của Chính phủ Phần Lan hơn 6,3 tỷ đồng đã giải ngân được hơn 5,9 tỷ đồng, đạt hơn 94,6%  kế hoạch giao; vốn viện trợ của Liên minh Châu Âu hơn 10 tỷ đồng đã giải ngân được hơn 8,3 triệu đồng, đạt hơn 82% và nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ailen hỗ trợ hơn 9 tỷ đồng, nhưng chỉ giải ngân được hơn 2,3 tỷ đồng, đạt 25,8%...
    
Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Loan phê bình các ban, ngành, các địa phương chưa thực sự chú trọng trong việc thực hiện các chính sách, dự án hỗ trợ các huyện miền núi, dẫn đến tiến độ triển khai chậm so với kế hoạch.  

Trong thời gian đến, cơ quan chủ quản tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, huyện trong việc triển khai thực hiện hoàn thành các Chương trình, dự án, chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được UBND tỉnh giao kế hoạch trong năm 2012, nhất là đối với dự án hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi.

Đối với các công trình đang triển khai thi công phải đẩy nhanh tiến độ, tập trung xây dựng hoàn thành cuối năm nay; đối với chính sách theo Quyết định 1592/QĐ -TTg các sở, ban, ngành liên quan tổng hợp để xử lý những tồn tại, vướng mắc và báo cáo với UBND tỉnh vào ngày 10/11.

Các đơn vị được giao làm chủ đầu tư các dự án thuộc dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã thôn, đặc biệt khó khăn phải hoàn thành các thủ tục để sớm triển khai thực hiện; củng cố kiện toàn năng lực của một số phòng dân tộc huyện, chỉ đạo thực hiện tốt quy định về việc phối hợp tổ chức thực hiện công tác dân tộc. Các dự án, hợp phần còn lại phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo kết thúc và giải ngân trước ngày 31/12/2012.


Tin, ảnh: MAI HẠ
 


.