Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012

08:07, 19/07/2012
.

(QNĐT)- Chiều 19/7, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012. Tiến sỹ Nguyễn Kim Hiệu- Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Liên hiệp hội, 6 tháng đầu năm 2012, Liên hiệp hội và các Hội thành viên đã tích cực triển khai thực hiện công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội các dự án, đề án do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh yêu cầu.

Liên hiệp hội đã tham gia góp ý tư vấn phản biện, thẩm định, thẩm tra khoảng 20 dự án, đề án thuộc nhiều lĩnh vực như kinh tế- xã hội, xây dựng, thủy lợi, công nghệ thông tin, môi trường. Trong đó có các dự án lớn như: Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh; Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện đảo Lý Sơn mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng…

 

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị


Liên hiệp hội còn thường xuyên tham gia làm thành viên Hội đồng thẩm định đề tài, dự án KHCN cấp tỉnh, trong đó có một số đề tài là ủy viên phản biện. Ngoài ra, Liên hiệp hội và Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường cũng thường xuyên tham gia hội đồng thẩm định đánh giá tác động môi trường cho gần 20 dự án.

Liên hiệp hội cũng đã chỉ đạo các Hội thành viên, đơn vị trực thuộc đăng ký, đề xuất 5 đề tài, dự án KHCN cấp tỉnh cho kế hoạch thực hiện năm 2013. Đặc biệt, Liên hiệp hội thường xuyên tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức KHKT cho hội viên và các tầng lớp nhân dân...

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012, Liên hiệp hội sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và phát triển hội. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể. Tiếp tục công tác tư vấn, phản biễn và giám định xã hội; nghiên cứu khoa học, hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức và Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 8 (2012-2013)...

 

M.Toàn
 


.