3.037 thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa

04:07, 18/07/2011
.

(QNĐT) - Sáng 18/7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) Nhà nước giai đoạn 2001-2010, thực hiện công tác kiểm soát TTHC và thực thi giai đoạn 3 của Đề án 30 tại các bộ, ngành, địa phương.
 
Qua 10 năm thực hiện công tác CCTTHC trong các lĩnh vực quản lý nhà nước nói chung và trong lĩnh vực đất đai, nhà ở, xây dựng nhà ở, thuế, đặc biệt là trong lĩnh vực hải quan nói riêng, đã thu được nhiều kết quả tích cực.

Một số lượng lớn các TTHC còn quá nhiều khâu, nhiều loại giấy tờ không hợp lý, chồng chéo, dễ bị lợi dụng, lạm dụng đã được rà soát để loại bỏ hoặc sửa đổi, nhiều TTHC mới được ban hành theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản, thuận lợi. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đã có bước trưởng thành cả về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức, phẩm chất cũng như tinh thần phục vụ.
 
aa
Chế độ "một cửa" được các địa phương triển khai thực hiện triệt để từ đầu năm 2009, nhằm giảm phiền hà cho nhân dân.  Ảnh: QNĐT

Với sự chủ động, tích cực và quyết tâm của Chính phủ và các bộ, ngành liên quan, về đẩy mạnh cải cách TTHC, thực hiện kiểm soát TTHC và thực thi giai đoạn 3 của Đề án 30 đã được thực hiện một cách chặt chẽ từ khâu dự thảo đến việc thực thi, được thể chế hóa, tạo khung pháp lý tương đối đồng bộ cho việc tổ chức và hoạt động kiểm soát TTHC tại Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương.

Đến ngày 30/6/2011, các bộ, ngành đã ban hành theo thẩm quyền và dự thảo văn bản trình cấp có thẩm quyền đơn giản hóa 3.037 TTHC trên tổng số 4.800 TTHC phải đơn giản hóa. UBND các tỉnh, thành phố cũng đã thực thi phương án đơn giản hóa 3.636 TTHC.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những mặt đã làm được và những yếu kém của nền hành chính nhà nước hiện nay; đồng thời đề xuất những giải pháp cần thực hiện trong CCHC nhà nước 10 năm tới.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả đã làm được trong công tác CCHC nhà nước trong 10 năm qua.

Đồng chí nhấn mạnh mục tiêu tổng quát của chương trình này là đến năm 2020 xây dựng được một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Cải cách TTHC được xem là 1 trong 3 khâu đột phá để đưa đất nước phát triển.
 
Các bộ, ban, ngành, địa phương phải quán triệt rộng rãi tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức để tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện CCTTHC, tránh tình trạng khoán trắng công tác này cho một vài cá nhân, đơn vị hoặc nặng nề về hô hào, hình thức; phải xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vừa có tâm huyết phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân; cải cách chế độ, chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức an tâm công tác.

Ái Kiều

.