INFOGRAPHIC: Điều kiện đi máy bay trong nước từ ngày 10 đến 20/10/2021

09:10, 11/10/2021
.

(Baoquangngai.vn)- Ngày 8/10/2021, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định số 1776/QĐ-BGTVT về Quy định tạm thời về triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.