INFOGRAPHIC: Nguyên tắc chống dịch trong thời gian đến

11:09, 25/09/2021
.

(Baoquangngai.vn)- Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, trong đó có sự tham gia tích cực của các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành về dịch tễ, đội ngũ cán bộ y tế và sự đồng lòng của người dân, nên đến nay về cơ bản dịch Covid-19 đã được kiểm soát trên phạm vi cả nước, trong đó có Quảng Ngãi.

Tuy nhiên, để duy trì được thành quả và tiếp tục dập dịch, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái “bình thường mới”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo công tác chống dịch Covid-19 trong thời gian đến phải thực hiện theo 6 nguyên tắc cơ bản sau: