Biện pháp phòng chống dịch đặc thù trên địa bàn Quảng Ngãi áp dụng từ 14/9/2021

10:09, 14/09/2021
.

(Baoquangngai.vn)- Ngày 13/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1407/QĐ-UBND, về việc áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Thời gian áp dụng từ 6 giờ ngày 14/9/2021.