Kê khai giá trên hợp đồng thấp so với thực tế là vi phạm pháp luật

09:03, 27/03/2022
.

(Baoquangngai.vn)- Sở Tư pháp đã có văn bản chỉ đạo chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

[links()]

Theo đó, Sở Tư pháp đề nghị và chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân, doanh nghiệp biết và thực hiện việc kê khai trung thực về giá trên hợp đồng chuyển nhượng bất động sản. Các trường hợp giá kê khai trên hợp đồng chuyện nhượng bất động sản thấp hơn giá chuyển nhượng thực tế là hành vi vi phạm pháp luật về thuế và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Các tổ chức hành nghề công chứng; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định về trình tự, thủ tục công chứng, chứng thực đối với hợp đồng, giao dịch về bất động sản; hướng dẫn người yêu cầu công chứng, chứng thực kê khai giá trên hợp đồng công chứng, chức thực theo giá thực tế mua bán để làm căn cứ đánh thuế theo quy định của pháp luật.

PV

 

.