Báo cáo UBND tỉnh kết quả xử lý trước ngày 15/12

07:11, 21/11/2022
.
(Baoquangngai.vn)- UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu Sở TN&MT, UBND TP.Quảng Ngãi xử lý và báo cáo kết quả xử lý vụ xây dựng công trình trái phép trên đất lúa và đất do nhà nước quản lý trước ngày 15/12.
[links()]

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND TP.Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 295/QĐ-UBND ngày 9/11/2022 của Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi. Cương quyết tháo dỡ phần xây dựng công trình trái phép, khôi phục lại hiện trạng ban đầu đối với các thửa đất nông nghiệp và các thửa đất bị lấn chiếm theo đúng quy định của Luật Đất đai. Kiểm tra thực tế để xử lý các hành vi vi phạm về xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có). Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/12.
Mặt diện bên ngoài công trình của ông Nguyễn Hồng Sơn
Mặt diện bên ngoài công trình của ông Nguyễn Hồng Sơn.

Trường hợp cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính theo quyết định nêu trên không chấp hành thì Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi phải kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu chậm trễ xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Kiểm tra, rà soát các trường hợp tương tự về việc lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích trên địa bàn TP.Quảng Ngãi để có biện pháp xử lý theo quy định.

Một số hạng mục công trình đang xây dựng
Một số hạng mục công trình đang xây dựng

Đối với Sở TN&MT, UBND tỉnh yêu cầu chủ trì, phối hợp với UBND TP.Quảng Ngãi kiểm tra thực tế về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với vị trí các thửa đất xây dựng công trình trái phép. Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật thì xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo quy định; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/12.

Theo hồ sơ vụ việc, ông Nguyễn Hồng Sơn, ở phường Chánh Lộ đã có hành vi sử dụng đất sai mục đích tại khu vực đường Triệu Quang Phục, phường Chánh Lộ. Cụ thể là, tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị để xây dựng công trình khi chưa được cấp chính quyền cho phép, với tổng diện tích đất vi phạm là 620,66 m2. Chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị (đất thủy lợi và đất giao thông do Nhà nước quản lý) để xây trồng cây cảnh, xây dựng công trình, khi chưa được thẩm quyền cho phép, với tổng diện tích đất vi phạm là 108,51 m2. Trong đó, phần chiếm đất giao thông hơn 80m2 và phần chiếm đất thủy lợi 28,3m2.

Trước đó, ngày 9/11, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi đã xử phạt hành chính ông  Nguyễn Hồng Sơn 75 triệu đồng và buộc tháo dỡ toàn bộ phần công trình xây dựng trên đất lúa và đất lấn chiếm trong vòng 60 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành. Trường hợp sau 60 ngày, ông Sơn chưa chấp hành quyết định xử phạt, thành phố sẽ ban hành quyết định cưỡng chế buộc thi hành theo đúng quy định của pháp luật.

Tin,ảnh: PV

.