Tập trung thu hồi nợ thuế

02:02, 13/02/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Công tác thu nợ, cưỡng chế nợ thuế có vai trò quan trọng giúp tăng thu ngân sách. Do đó, ngay từ tháng đầu năm, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung rà soát, phân loại nợ, từ đó đề ra các giải pháp đẩy mạnh thu hồi nợ.
Nợ thuế tăng
 
Tính đến ngày 31.12.2019, tổng số tiền nợ thuế trong tỉnh là 598 tỷ đồng, tỷ lệ nợ trên tổng thu ngân sách là 3,38%. Năm 2019, toàn ngành đã thu được 2.199 tỷ đồng tiền nợ thuế nộp vào ngân sách nhà nước, trong đó tiền nợ thuế của năm 2018 về trước chuyển sang thu được 133,5 tỷ đồng, đạt 42% (nếu trừ khoản nợ của Technip thì đạt 86%) so với số tiền nợ có khả năng thu năm trước chuyển sang, góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước. 
 
Người nộp thuế đến làm thủ tục khai nộp thuế tại Chi cục Thuế huyện Bình Sơn.
Người nộp thuế đến làm thủ tục khai nộp thuế tại Chi cục Thuế huyện Bình Sơn.
 
Tại huyện Bình Sơn, những tháng đầu năm 2020, nợ thuế đang có chiều hướng gia tăng. Tính đến ngày 31.1, số nợ thuế trên địa bàn huyện Bình Sơn khoảng 38 tỷ đồng, tăng 7% so với thời điểm cuối năm 2019.
 
Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Bình Sơn Dương Hiếu Nghĩa cho biết: Nguyên nhân tăng nợ là do hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn; một số doanh nghiệp bị thua lỗ kéo dài, mất cân đối về tài chính, dẫn đến không có khả năng nộp thuế đúng hạn. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp có tâm lý chỉ nộp tiền thuế nợ, còn tiền phạt, chậm nộp thì "để đó" vì theo quy định, khoản này sẽ không phát sinh gì thêm.
 
Trên thực tế, so với lãi phạt chậm nộp của cơ quan thuế thì lãi suất ngân hàng cao hơn nhiều, vì vậy, khi nợ thuế, doanh nghiệp thường tìm cách “lách” bằng cách để nợ gối đầu, miễn sao đừng quá 90 ngày để không thuộc diện bị cưỡng chế là được. 
 
Ở các huyện, thành phố, nợ thuế đang có chiều hướng tăng cao trong những tháng đầu năm. Theo lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, nguyên nhân chủ quan là do một số chi cục Thuế chưa tập trung chỉ đạo, giám sát chặt chẽ công tác quản lý nợ thuế; triển khai thực hiện chưa đầy đủ, kịp thời các biện pháp đôn đốc thu nợ; thiếu cương quyết trong việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế... dẫn đến công tác xử lý nợ thuế còn hạn chế, hiệu quả thấp.
 
Nhiều giải pháp thu hồi nợ
 
Năm 2020, Cục Thuế tỉnh được Tổng cục Thuế giao chỉ tiêu thu tổng số tiền nợ thuế tại thời điểm ngày 31.12.2020 không vượt quá 437 tỷ đồng; số tiền thuế nợ dưới 90 ngày và trên 90 ngày không vượt quá 293 tỷ đồng... Để công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế năm 2020 đạt mục tiêu đề ra, Cục Thuế tỉnh đã triển khai một số giải pháp cũng như nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu giảm nợ thuế đến mức thấp nhất.
 
Theo đó, ngành thuế tỉnh đã quán triệt đến tất cả các đơn vị, phòng chức năng thực hiện tốt các biện pháp thu hồi tiền nợ thuế; gắn trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, công chức các bộ phận liên quan với công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Từ đó có biện pháp đôn đốc và cưỡng chế phù hợp, nhằm thu hồi nợ thuế đạt hiệu quả cao nhất, hạn chế phát sinh nợ mới, kiên quyết thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với người nộp thuế có số nợ trên 90 ngày...
 
Cùng với việc đẩy mạnh thu hồi nợ thuế ngay từ đầu năm, ngành thuế tỉnh còn tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách, nhưng không chồng chéo; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện nhanh chóng các quyền và nghĩa vụ với ngân sách.
 
Bài, ảnh: AN NHIÊN
 

.