Cải cách hành chính thuế năm 2019: Lấy người nộp thuế làm trung tâm

08:05, 01/05/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện chỉ đạo của trung ương, Cục Thuế Quảng Ngãi đã triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác thu ngân sách.

TIN LIÊN QUAN

Tinh gọn bộ máy

Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất chi cục thuế trực thuộc, Cục Thuế Quảng Ngãi đã sắp xếp, sáp nhập 6 chi cục thuế huyện thành 3 chi cục thuế khu vực. Như vậy, sau khi hợp nhất thành chi cục thuế khu vực, trên địa bàn tỉnh còn 11 chi cục thuế, giảm 3 chi cục thuế và 28 đội thuế.

Cụ thể là, sáp nhập Chi cục Thuế huyện Sơn Hà và Chi cục Thuế huyện Sơn Tây thành Chi cục Thuế khu vực Sơn Hà - Sơn Tây; Chi cục Thuế huyện Trà Bồng và Chi cục Thuế huyện Tây Trà hợp nhất thành Chi cục Thuế khu vực Trà Bồng - Tây Trà; Chi cục Thuế huyện Đức Phổ và Chi cục Thuế huyện Ba Tơ hợp nhất thành Chi cục Thuế khu vực Đức Phổ - Ba Tơ.

Tiếp nhận hồ sơ thuế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Tiếp nhận hồ sơ thuế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


Năm 2019, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế tiếp tục sắp xếp bộ máy, dự kiến sẽ giảm 14 đội thuế; đồng thời hợp nhất thành lập Chi cục Thuế khu vực Nghĩa Hành - Minh Long, dự kiến sẽ giảm được 6 đội thuế. Như vậy, từ cuối 2018 đến hết 2019, Cục Thuế tỉnh sẽ giảm được tổng cộng 48 đội thuế, tương đương 50% số đội thuế trước đó (trước đây 96 đội thuế).

Theo Cục Thuế, sau khi sắp xếp, bộ máy cơ quan thuế hoạt động ổn định, hiệu quả hơn. Ở những huyện không có trụ sở cơ quan thuế do sáp nhập vào chi cục thuế khu vực, việc giải quyết hồ sơ thuế vẫn diễn ra bình thường thông qua giao dịch tại bộ phận một cửa ở các huyện và thực hiện ký số các giấy tờ có liên quan.

"Toàn ngành sẽ tập trung nâng cao chất lượng và ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là lực lượng thanh tra, kiểm tra thuế. Về phía DN, ngành thuế mong muốn DN chấp hành đúng pháp luật thuế, thực hiện nghiêm hóa đơn, chứng từ; tuyệt đối không tiếp tay cho cán bộ thuế lợi dụng công vụ để tham nhũng, tiêu cực".

Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ngãi NGUYỄN VĂN LUYỆN

Đổi mới hoạt động thanh tra

Từ năm 2019, công tác thanh tra thuế sẽ giãn tiến độ thanh tra đến 2 năm, thay vì hằng năm như trước đó. Việc kéo dài này giúp doanh nghiệp (DN) dành thời gian cho sản xuất, kinh doanh, gia tăng lợi nhuận và tất yếu sẽ gia tăng đóng góp thuế vào ngân sách. Tiếp tục tăng cường cơ chế quản lý thuế hiệu quả, đơn giản hóa TTHC, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật thuế, giảm chi phí không đáng có, tăng năng lực cạnh tranh trong kinh doanh...

Để nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, ngành thuế tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp quan trọng, trong đó đặc biệt là đổi mới toàn diện hoạt động thanh tra, kiểm tra theo hướng thống nhất, hiện đại. Đồng thời tăng cường trao đổi thông tin với các bên liên quan, nhằm nâng cao hiệu lực công tác thanh tra, kiểm tra.

Cùng với đó, ngành thuế tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, đáp ứng nhu cầu cải cách thuế trong tình hình mới. Việc thực hiện thu thuế sẽ được tập trung chuyển sang không dùng tiền mặt, tiết giảm thời gian cho DN và đối tượng nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân. Các TTHC thuế đã và đang được thực hiện chủ yếu bằng hình thức điện tử trực tuyến, tập trung thống nhất trong toàn ngành, toàn địa bàn.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, tích hợp, chú trọng nâng cao kỹ năng thanh tra, kiểm tra trong một số lĩnh vực giá chuyển nhượng đất, dự án, thương mại điện tử; đôn đốc thực hiện thu kịp thời, đầy đủ các khoản nợ thuế nộp vào ngân sách nhà nước, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế.


Bài, ảnh: THANH NHỊ 


.