Đẩy mạnh nộp thuế không dùng tiền mặt

03:04, 06/04/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0, việc hoàn thiện thể chế tài chính ngân sách nhà nước trong công tác thu nộp thuế không dùng tiền mặt, tiến đến thanh toán không dùng tiền mặt và sử dụng hóa đơn điện tử là hết sức cần thiết. Ngành thuế Quảng Ngãi đang đẩy mạnh giải pháp này, nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý thuế trong tình hình mới.

TIN LIÊN QUAN

Những năm gần đây, mỗi năm ngành thuế thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách hàng chục nghìn tỷ đồng. Bên cạnh các doanh nghiệp nộp thuế không dùng tiền mặt, thì vẫn còn số lượng lớn hộ gia đình, cá nhân nộp thuế bằng hình thức nộp tiền mặt. Năm 2018, Tổng Cục Thuế đã thực hiện chủ trương phối hợp với bưu điện tổ chức "thu hộ ngân sách" khoản thuế liên quan đến hộ gia đình, cá nhân. Sau một năm thực hiện đã phát hiện một số bất cập, nên kết quả chưa đáp ứng mục tiêu đề ra.

Theo đánh giá của Cục Thuế tỉnh, hiện tại công tác ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện được hai ngành triển khai quyết liệt từ trung ương đến địa phương, nhưng nguồn nhân lực của ngành bưu điện ở địa phương chưa đáp ứng, nên công tác thu đạt kết quả chưa cao. Người làm công tác thu thuế hộ vẫn thao tác như trước đây là đến từng hộ gia đình, cá nhân để thu nộp tiền mặt. Vì thế, mục tiêu hạn chế trực tiếp nộp thuế bằng tiền mặt vẫn chưa được cải tiến. Trong khi đó, khoản trích trả tiền thù lao cho người đi thu hộ khá lớn, cụ thể là 3% trên tổng số tiền thuế thu hộ là 69 tỷ đồng, tương đương hơn 2 tỷ đồng/năm.

Giải pháp trên giúp quá trình nộp thuế của hộ gia đình, cá nhân diễn ra nhanh chóng, an toàn, tiện lợi, giảm bớt chi phí và phù hợp với thông lệ quốc tế. Đồng thời hình thành thói quen không dùng tiền mặt khi thanh toán, thúc đẩy sử dụng hóa đơn và tiến tới sử dụng hóa đơn điện tử khi mua, bán hàng hóa, dịch vụ; tạo thuận lợi cho công tác quản lý thuế; giúp kiểm soát được nguồn tiền, chống nạn rửa tiền và góp phần chống thất thu thuế...".

Cục trưởng Cục Thuế NGUYỄN VĂN LUYỆN


Trước tình hình đó, Cục Thuế Quảng Ngãi đã mạnh dạn nghiên cứu và đề xuất với Tổng Cục Thuế thực hiện công tác thu hộ theo phương án mới. Đó là phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh Quảng Ngãi tổ chức thu hộ. Lý do chọn Agribank thay cho Bưu điện tỉnh là vì ngân hàng này có số dư nợ cho vay và số đối tượng cho vay lớn nhất tỉnh. Đây cũng là đơn vị duy nhất có mạng lưới các chi nhánh, phòng giao dịch ở tất cả các địa bàn từ thành phố đến nông thôn, miền núi và hải đảo.

Hiện tại, Cục Thuế tỉnh đang phối hợp với Agribank Quảng Ngãi điều tra, khảo sát thực trạng và nhu cầu mở tài khoản tại ngân hàng của hộ gia đình, cá nhân có kê khai, nộp các khoản thuế cho ngân sách. Thực hiện phối hợp thu thuế theo hình thức chuyển khoản, thu thuế điện tử trên Internet Banking của Agribank thông qua máy tính, hoặc điện thoại thông minh có kết nối Internet hoặc 3G và đề xuất ngân hàng nâng cấp thu thuế tự động qua các kênh ATM, E - Mobile Banking, QR Code và một số phần mềm khác... nhằm cho phép cá nhân, hộ gia đình nộp thuế tự động.

 Ngoài ra, Cục Thuế sẽ nghiên cứu một số cơ chế, chính sách có liên quan trình UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai mở rộng các đối tượng mở tài khoản tại tất cả các ngân hàng để thanh toán không dùng tiền mặt. Theo đó, lộ trình đề ra là đến hết năm 2021 có khoảng 70% hộ gia đình, cá nhân nộp thuế trên địa bàn tỉnh mở tài khoản tại ngân hàng và sử dụng thanh toán các khoản thuế thông qua các hình thức chuyển khoản. Đến hết năm 2023 có 100% hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo hình thức này.                           

 TẤN PHÁT

 


.