Bộ Tài chính thay thế, bãi bỏ 54 thủ tục hành chính

15:43, 12/12/2023
.

Trong 11 tháng năm 2023, Bộ Tài chính đã ban hành 12 quyết định công bố sửa đổi, bổ sung, thay thế 21 thủ tục hành chính (TTHC); bãi bỏ 33 TTHC và ban hành mới 3 TTHC trong lĩnh vực thuế, hải quan, tài chính doanh nghiệp, quản lý công sản và giá.

Bãi bỏ 33 TTHC và ban hành mới 3 TTHC trong lĩnh vực thuế, hải quan, tài chính doanh nghiệp, quản lý công sản và giá. Ảnh minh họa
Bãi bỏ 33 TTHC và ban hành mới 3 TTHC trong lĩnh vực thuế, hải quan, tài chính doanh nghiệp, quản lý công sản và giá. Ảnh minh họa

Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, vừa hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, vừa tạo thuận lợi trong công tác quản lý.

Trong 11 tháng năm 2023, Bộ Tài chính đã ban hành 12 quyết định công bố sửa đổi, bổ sung, thay thế 21 TTHC; bãi bỏ 33 TTHC và ban hành mới 3 TTHC trong lĩnh vực thuế, hải quan, tài chính doanh nghiệp, quản lý công sản và giá.

Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện 150/150 nhiệm vụ theo kế hoạch, trong đó, đã hoàn thành 75 nhiệm vụ, 63 nhiệm vụ triển khai thường xuyên và 12 nhiệm vụ theo kế hoạch.

Tính đến ngày 30/11/2023, tổng số dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính là 774, trong đó: 378 DVCTT toàn trình, 116 DVCTT một phần và 280 dịch vụ cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã hoàn thành kết nối, tích hợp 284 DVCTT trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bộ phận một cửa của Bộ Tài chính tiếp tục vận hành ổn định, hiệu quả. Tính từ ngày 1/1/2023 đến ngày 30/11/2023, đã tiếp nhận 1261 hồ sơ, trong đó đã trả kết quả tổ chức 869 hồ sơ và đang giải quyết trong hạn 392 hồ sơ.

Theo KHÁNH LINH/Chinhphu.vn

 

 

Xuất bản lúc: 15:43, 12/12/2023

Ý kiến bạn đọc


.