Triển khai có hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế biển

11:57, 12/04/2024
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 12/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo Quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045 (Chiến lược) chủ trì hội nghị trực tuyến với 28 tỉnh, thành phố ven biển để đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược và triển khai nhiệm vụ mới. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các bộ, ngành và địa phương đã nỗ lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, bước đầu đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Hệ thống nuôi trồng, khai thác hải sản, năng lượng tái tạo, các ngành kinh tế biển mới có bước phát triển. Các KKT, KCN, khu đô thị sinh thái ven biển dần được hình thành. Hoạt động bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển được chú trọng. Nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế về biển và đại dương... được bảo đảm.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.

Tỷ trọng GRDP của 28 tỉnh, thành phố ven biển có nhiều đóng góp vào tổng GRDP toàn quốc. Cụ thể, năm 2018 là gần 51%; năm 2019 là 51%; năm 2020 hơn 50%; năm 2021 gần 50% và năm 2022 hơn 50%. 

Tính đến cuối năm 2022, các KKT ven biển cả nước có 553 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 54,36 tỷ USD; có 1.604 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1,371 triệu tỷ đồng. Có 27/28 tỉnh, thành phố ven biển có các đô thị dọc tuyến đường ven biển.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 36/NQ/TW, Ủy ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị các bộ, ngành và 28 tỉnh, thành phố ven biển cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Chiến lược, tạo đồng thuận trong toàn xã hội. Giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và các cơ hội kinh tế biển xanh mang lại. Đồng thời, chú trọng xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để phấn đấu đạt được các mục tiêu theo Nghị quyết 36-NQ/TW đề ra.

Tại Quảng Ngãi, qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 36/NQ/TW, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của biển đảo trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo được nâng lên rõ rệt. Kinh tế biển của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ trọng đóng góp của các địa phương có biển chiếm khoảng 88% trong GRDP của tỉnh. Môi trường đầu tư được cải thiện, thu hút đầu tư vào KKT Dung Quất đạt kết quả khá, với một số ngành công nghiệp chủ lực có quy mô lớn gắn với cảng nước sâu Dung Quất. Công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển được chú trọng, đời sống nhân dân được cải thiện, quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới biển được tăng cường, giữ vững.

Tin, ảnh: H.HOA

TIN,BÀI LIÊN QUAN:


 

Xuất bản lúc: 11:57, 12/04/2024

Ý kiến bạn đọc


.