Người Quảng Ngãi khảng khái, nghĩa tình...

08:01, 14/02/2024
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ngày xuân, chúng ta cùng nhau suy ngẫm bàn luận về câu chuyện xây dựng tính cách con người Quảng Ngãi thời kỳ hội nhập và phát triển.

Thử  phác họa tính cách người Quảng Ngãi 
Nhận thức được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của nhân tố con người trong giai đoạn phát triển mới, ngày 19/10/2016, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết 03-NQ/TU về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững. Trong văn kiện quan trọng này, lần đầu tiên hệ giá trị con người Quảng Ngãi thời kỳ phát triển mới được xác định có các đặc trưng: Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tự trọng, tự chủ, sống nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, có tri thức, sức khỏe, năng động, sáng tạo, có trách nhiệm công dân, tuân thủ pháp luật, có tinh thần hợp tác cao, khảng khái, khoan dung, thân thiện, có ý thức bảo vệ môi trường...
Các đặc tính trên là sự cụ thể hóa sâu sắc hơn các giá trị cơ bản của con người Việt Nam được Đảng ta xác định, gồm: Yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo; đồng thời có tính đến các yếu tố mang tính truyền thống của người Quảng Ngãi đã được khẳng định qua các thời kỳ lịch sử. Chẳng hạn, tính “khảng khái” của người Quảng Ngãi, không phải là điều gì mới mẻ, mà cách đây hơn một thế kỷ, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã khẳng định: “Sĩ phu cùng dân Quảng Ngãi khảng khái và kiên quyết, phần đông hy sinh vì nước, một mực thẳng tới không thối lui trước một trở lực nào”. Hoặc tính “tự trọng, tự chủ”, Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ Trần Văn Giàu xúc động nhìn đoàn quân Quảng Ngãi trên đường Nam tiến (1945), nói: “Dân đất Quảng Ngãi hay nổi tiếng cứng đầu, cứng cổ, quê của cha, ông, cố tôi - các cụ đã vào Nam cùng với cha con Trương Cầm, Trương Định mà vẫn giữ được các đặc tính địa phương, tụi tôi cháu chắt nhưng cũng không khác mấy. Tôi rất bồi hồi cảm động và cũng rất tự hào về quê hương tổ phụ của mình”...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Đinh Thị Máy, 
ở thôn Mang Lùng 1, xã Ba Tô (Ba Tơ).
                                                                  ẢNH: THANH PHƯƠNG
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Đinh Thị Máy, ở thôn Mang Lùng 1, xã Ba Tô (Ba Tơ). ẢNH: THANH PHƯƠNG

Xác định các giá trị mang tính phổ quát nêu trên giúp chúng ta có thể hình dung được những đặc trưng cơ bản về tính cách con người Quảng Ngãi trong thời đại mới cả về tri thức, đạo đức, thể lực, thẩm mỹ. Tuy nhiên, xây dựng được hệ giá trị con người Quảng Ngãi trong tương lai đã khó, vấn đề còn khó hơn là làm thế nào và đến bao giờ chúng ta có được con người Quảng Ngãi với những tính cách đặc trưng như kỳ vọng.

Mong thành hiện thực
Các đặc trưng về tính cách con người Quảng Ngãi thời kỳ hội nhập và phát triển nêu trên rất súc tích, cô đọng, nên phải được các cơ quan chức năng cụ thể hóa thành các tiêu chí phù hợp với từng đối tượng, từng cộng đồng; xây dựng các mô hình, điển hình, tổ chức thực hiện; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá ưu, khuyết điểm, nguyên nhân; biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt... nhằm hiện thực hóa các đặc trưng về tính cách con người Quảng Ngãi trong thực tiễn cuộc sống. Cùng với quá trình đó, những người hoạt động văn hóa, các nhân sĩ, trí thức, doanh nhân... của tỉnh phải là trung tâm kết nối, tạo dựng niềm tin, truyền cảm hứng, lôi cuốn các tầng lớp nhân dân, các thành phần xã hội cùng đồng lòng, cùng đồng hành thắp lên hy vọng xây dựng con người Quảng Ngãi liêm chính, bao dung, nghĩa tình, thân thiện...

Học sinh tham quan Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở xã Đức Tân (Mộ Đức).                          ẢNH: KIM NGÂN
Học sinh tham quan Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở xã Đức Tân (Mộ Đức). ẢNH: KIM NGÂN

Con người là chủ thể sáng tạo, là trung tâm, là yếu tố quyết định các giá trị do chính con người tạo lập. Do đó, để hoàn thiện tính cách người Quảng Ngãi như chúng ta kỳ vọng thì trước hết phải bắt đầu từ văn hóa trong Đảng, sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tự bản thân người cán bộ lãnh đạo, quản lý phải là tấm gương về nhân cách đạo đức; xem việc tự soi, tự sửa như một công việc hằng ngày.

Xây dựng tính cách con người Quảng Ngãi phải đặc biệt quan tâm xây dựng văn hóa gia đình. Bởi gia giáo là nền tảng của quốc gia, là chiếc nôi đầu tiên đặt nền móng cho việc rèn luyện đạo đức, hình thành nên những phẩm chất, giá trị của con người chân chính... Gia lễ, gia giáo, gia phong là những yếu tố cơ bản giúp mỗi cá nhân tu nhân, sửa mình, hoàn thiện dần nhân cách, trở thành những con người thực thụ giúp ích cho đời. Cùng với gia đình, nhà trường cũng chính là nơi xây dựng những phẩm chất tốt đẹp của con người Quảng Ngãi. Thầy, cô giáo phải thật sự là những tấm gương về đạo đức để học sinh noi theo. Cùng với việc phát huy vai trò của gia đình và nhà trường, cần tiếp tục xây dựng môi trường xã hội lành mạnh. Môi trường xã hội lành mạnh góp phần quan trọng vào việc hình thành nên giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam nói chung, Quảng Ngãi nói riêng.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí, truyền thông phải có chương trình xây dựng tính cách người Quảng Ngãi một cách căn cơ, bài bản, kiên trì, bền bỉ, sáng tạo nhằm tuyên truyền, giáo dục những phẩm chất tốt đẹp, từng bước khắc phục những khiếm khuyết trong tính cách của người Quảng Ngãi.  

Nhân cách con người không phải ngẫu nhiên mà có, nó phải trải qua nhiều thời gian, quá trình rèn luyện, bồi đắp của nhiều thế hệ. Tính cách người Quảng Ngãi trong thời kỳ hội nhập và phát triển, với những phẩm chất tốt đẹp như kỳ vọng cũng không thể hình thành một sớm một chiều, nó phụ thuộc vào sự nỗ lực của tất cả các cấp, các ngành và bản thân mỗi người con của quê hương núi Ấn -  sông Trà.

Một mùa xuân nữa đang về, mang đến biết bao ước mơ và khát vọng về quê hương Quảng Ngãi thịnh vượng hơn, con người nhân ái và văn minh hơn. Sự nghiệp chấn hưng văn hóa, mà cốt lõi là xây dựng con người do Đảng ta phát động đang thổi luồng gió mát lành, truyền thêm sinh lực, giúp chúng ta vững tin rằng công cuộc xây dựng, phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi trong thời kỳ phát triển mới nhất định thắng lợi.

CHÂU TỨ

TIN, BÀI LIÊN QUAN:


 

Xuất bản lúc: 08:01, 14/02/2024

Ý kiến bạn đọc


.