Thi đua Quyết thắng trên vùng đất quế

10:02, 28/05/2024
.

(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) trong lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Trà Bồng đã được triển khai thực hiện thường xuyên, đồng bộ, toàn diện, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên vùng đất quế.

Nhiều điển hình tiên tiến

Trong 5 năm qua (2019 - 2024), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, UBND huyện, LLVT huyện Trà Bồng không ngừng xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và công tác tổ chức, cán bộ, coi đây là nhân tố quyết định để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Điểm nhấn của phong trào TĐQT trong LLVT huyện Trà Bồng là phong trào TĐQT được gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức thi đua, nhất là các đợt thi đua cao điểm, đột kích được tiến hành sáng tạo, đổi mới, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, có tiêu chí cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, giải quyết khâu yếu, mặt yếu và thực hiện có hiệu quả “ba khâu đột phá” trong LLVT huyện.

Ban CHQS huyện Trà Bồng tặng quà cho học sinh Trường Mầm non xã Trà Thanh.                  Ảnh: XUÂN THIÊN
Ban CHQS huyện Trà Bồng tặng quà cho học sinh Trường Mầm non xã Trà Thanh. Ảnh: XUÂN THIÊN

Nhiều phong trào thi đua được tổ chức thường xuyên, hiệu quả như: “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Đồng thời, gắn kết chặt chẽ giữa phong trào TĐQT của LLVT với phong trào thi đua yêu nước của huyện như: “Lực lượng vũ trang huyện chung sức xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”... Thông qua phong trao thi đua, LLVT huyện Trà Bồng đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, là một trong những đơn vị gương mẫu, đi đầu trong phong trào thi đua của huyện. Nhiều tập thể liên tục giữ vững phong trào và trở thành ngọn cờ đầu của huyện như: Ban Hậu cần - Kỹ thuật, ban CHQS các xã Trà Tân, Trà Sơn, Trà Giang, Trà Phong.

Thiếu tá Đinh Nguyễn Việt Long - Chủ nhiệm hậu cần, Ban Hậu cần - Kỹ thuật (Ban CHQS huyện Trà Bồng) cho biết, thực hiện phong trào TĐQT, cán bộ, chiến sĩ Ban Hậu cần - Kỹ thuật luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác. Đồng thời, bảo đảm đầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng và đồng bộ vũ khí, thiết bị kỹ thuật, vật chất hậu cần cho các đơn vị làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Tập thể luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng Ban Hậu cần - Kỹ thuật, cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt “Năm mẫu mực về điều lệnh - chính quy” trong toàn đơn vị và thực hiện có hiệu quả phong trào “Ngành hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Các chiến sĩ Tiểu đội Dân quân thường trực xã Trà Sơn (Trà Bồng) tăng gia sản xuất.                                                               Ảnh: X.T
Các chiến sĩ Tiểu đội Dân quân thường trực xã Trà Sơn (Trà Bồng) tăng gia sản xuất. Ảnh: X.T

Xã Trà Tân là một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào TĐQT. Có được thành công này là nhờ LLVT xã đã chủ động nắm bắt tình hình, bám sát cơ sở, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, cũng như tổ chức thực hiện nhiệm vụ một cách sáng tạo, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn của địa phương. Chỉ huy trưởng, Ban CHQS xã Trà Tân Hồ Văn Tình cho hay, thông qua phong trào TĐQT đã khẳng định rõ hơn vai trò, chức năng, nhiệm vụ của LLVT xã trong củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Nhiều năm liền, Ban CHQS xã được xã, huyện, tỉnh biểu dương, khen thưởng.

Thông qua phong trào TĐQT, trên địa bàn huyện Trà Bồng đã có nhiều tập thể, cá nhân tích cực đăng ký thực hiện nhiều phần việc, cách làm hay, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua. Nhiều điển hình tiên tiến trở thành tấm gương về tinh thần vượt khó vươn lên, miệt mài nghiên cứu, sáng tạo, đóng góp nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong công tác hành chính quân sự, huấn luyện, công tác đảng, chính trị, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật...

Chú trọng khâu đột phá

Trong thực hiện phong trào TĐQT, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Trà Bồng luôn chú trọng thực hiện có hiệu quả “ba khâu đột phá”. Đó là: Đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự; xây dựng đội ngũ cán bộ mẫu mực, tiêu biểu, trách nhiệm cao, hành động kiên quyết, hiệu quả. Qua triển khai đã xuất hiện nhiều tập thể tiêu biểu.

Như Ban Tham mưu đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng lực lượng, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng thế trận trong khu vực phòng thủ. Ban Chính trị tham mưu làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, giải quyết tốt công tác chính sách quân đội, hậu phương quân đội, các chính sách tồn đọng sau chiến tranh. Ban Hậu cần - Kỹ thuật tham mưu bảo đảm tốt đời sống cho cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện. Ban CHQS các xã Trà Tân, Trà Sơn, Trà Giang... đã tham mưu triển khai toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở; đặc biệt là công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện.

Lực lượng vũ trang huyện Trà Bồng giúp xã Trà Giang làm đường bê tông.
 Ảnh: XUÂN THIÊN
Lực lượng vũ trang huyện Trà Bồng giúp xã Trà Giang làm đường bê tông. Ảnh: XUÂN THIÊN
Tình cảm của người lính
Trong 5 năm qua, thông qua các hoạt động an sinh xã hội, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Trà Bồng đã đóng góp gần 800 triệu đồng và tham gia hơn 5.000 ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương. Những hoạt động này đã góp phần tạo được niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng, chính quyền và LLVT huyện. Từ phong trào TĐQT, năm 2019 đến nay, LLVT huyện Trà Bồng đã đề nghị các cấp khen thưởng cho 111 tập thể, 234 cá nhân.

Cùng với đó, trên địa bàn huyện Trà Bồng, công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đều đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao. Việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp với phòng thủ dân sự huyện đạt loại giỏi; diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ kết hợp với phòng thủ dân sự các xã, thị trấn đạt khá tốt.

Thượng tá Hồ A Sin - Chính trị viên Ban CHQS huyện Trà Bồng cho biết, trong huấn luyện, Ban CHQS huyện luôn quán triệt, thực hiện tốt phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Qua đó, LLVT huyện đã có nhiều phong trào thi đua hiệu quả như: "Ý thức tốt, trách nhiệm cao, năng lực giỏi", “Đoàn kết, lập công, quyết thắng”, "Huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao", "Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối”. Hằng năm, lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên tham gia huấn luyện đều bảo đảm 100% quân số. Chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện Trà Bồng ngày được nâng cao, kết quả huấn luyện hằng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% khá, giỏi.

Phấn khởi, tự hào trước những thành tích đã đạt được, thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Trà Bồng tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống quê hương anh hùng, nêu cao ý chí quyết tâm, nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

SÔNG THƯƠNG

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 10:02, 28/05/2024

Ý kiến bạn đọc


.