Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2024

20:37, 31/01/2024
.

(Baoquangngai.vn)- Ngày 31/1, Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Quang cảnh cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp.


Trong năm 2023, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã được Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ đạt được những kết quả thiết thực. Trong đó, làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức chính trị, định hướng tư tưởng, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh.


Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo cơ quan thường trực và đội ngũ cộng tác viên theo dõi, xác minh, thu thập thông tin, nắm chắc các hội, nhóm, tổ chức, cá nhân hoạt động chống phá, đã đưa tin, phát tán trên Internet và mạng xã hội có nội dung trái với đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền các bài viết, video clip giáo dục truyền thống, có tính chiến đấu cao nhằm vạch trần các luận điệu sai trái, chống phá của các thế lực thù địch.

Tin, ảnh: THÀNH HÂN

TIN, BÀI LIÊN QUAN

 

Xuất bản lúc: 20:37, 31/01/2024

Ý kiến bạn đọc


.