[Video]. Diện mạo mới ở vùng đồng bào Cor

15:46, 18/06/2024
.

(Baoquangngai.vn)- Trong 5 năm qua, huyện Trà Bồng đã triển khai, thực hiện đồng bộ và hiệu quả các chủ trương, chính sách dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, đời sống đồng bào Cor ở đây ngày càng được nâng lên.

 

Thực hiện: N.PHƯƠNG - V.CƯỜNG - G.NGHI


 

Xuất bản lúc: 15:46, 18/06/2024