[Video]. Để Đền Hùng trở thành công viên

18:07, 04/04/2024
.

Hơn 60 năm qua, khắc ghi lời dạy đó của Bác, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ, Đền Hùng ngày càng được đầu tư xây dựng, khang trang, đẹp đẽ xứng tầm là nơi thờ tự tổ tiên của dân tộc Việt Nam.

Theo Báo Phú Thọ

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 18:07, 04/04/2024