Video: Đào tạo nghề, hướng nghiệp cho lao động miền núi

14:43, 24/10/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Quảng Ngãi đặt ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ nay đến năm 2025 mỗi năm khoảng 4% đến 4,5%. Để đạt được muc tiêu này, Quảng Ngãi coi việc đào tạo nghề, hướng nghiệp, giải quyết việc làm cho lao động miền núi là một trong những yếu tố then chốt để giúp người dân miền núi có cơ hội vươn lên thoát nghèo bền vững.

Xuất bản lúc: 14:43, 24/10/2023