[Infographics]. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

12:10, 14/11/2023
.
 

 

Xuất bản lúc: 12:10, 14/11/2023