[Photos]. Chiến thắng Điện Biên Phủ qua ảnh lưu trữ quốc gia Việt Nam, Pháp, Nga

10:08, 08/04/2024
.
 

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm ngày ký Hiệp định Genève về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ) giới thiệu hàng trăm tài liệu lưu trữ về sự kiện trọng đại này.

Trong đó, hàng trăm bức ảnh tư liệu từ phía Việt Nam, Pháp và Nga được giới thiệu, mang đến một hình dung chân thực cho những người hôm nay về một sự kiện lịch sử đã lùi xa 70 năm.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp họp quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 - Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp họp quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang quan sát tình hình mặt trận năm 1954 - Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang quan sát tình hình mặt trận năm 1954. Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp duyệt các đơn vị pháo năm 1954 - Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp duyệt các đơn vị pháo năm 1954. Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.
Các tướng lĩnh Pháp họp bàn kế hoạch xây dựng chiến địa phòng thủ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ năm 1953 - Ảnh: Lưu trữ Bộ Quốc phòng Pháp
Các tướng lĩnh Pháp họp bàn kế hoạch xây dựng chiến địa phòng thủ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ năm 1953. Ảnh: Lưu trữ Bộ Quốc phòng Pháp.
Hình ảnh quân Pháp nhảy dù xuống Điện Biên Phủ ngày 20/11/1953 - Ảnh: Lưu trữ Bộ Quốc phòng Pháp
Hình ảnh quân Pháp nhảy dù xuống Điện Biên Phủ ngày 20/11/1953. Ảnh: Lưu trữ Bộ Quốc phòng Pháp.
Xe đạp vận chuyển lương thực, vũ khí chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ 
Xe đạp vận chuyển lương thực, vũ khí chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.
Các cánh quân của ta đang tiến đánh vào các tập đoàn cứ điểm địch năm 1954  - Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III 
Các cánh quân của ta đang tiến đánh vào các tập đoàn cứ điểm địch năm 1954. Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.
Bộ đội ta chiếm xe tăng của Pháp, tất cả binh lính trên xe xin hàng, năm 1954  - Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III 
Bộ đội ta chiếm xe tăng của Pháp, tất cả binh lính trên xe xin hàng, năm 1954. Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.
Những xe vận tải và máy bay Pháp bị phá hủy năm 1954   - Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III 
Những xe vận tải và máy bay Pháp bị phá hủy năm 1954.  Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.
Lính Pháp vẫy cờ trắng đầu hàng năm 1954  - Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III 
Lính Pháp vẫy cờ trắng đầu hàng năm 1954. Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm lễ trao cờ quyết chiến, quyết thắng cho những đơn vị có nhiều thành tích nhất trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954  - Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm lễ trao cờ quyết chiến, quyết thắng cho những đơn vị có nhiều thành tích nhất trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.
Bộ đội rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đi tuần hành trên những chiếc xe tăng chiến lợi phẩm, giữa những tiếng hoan hô vang dậy của quân dân Điện Biên Phủ năm 1954 - Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
Bộ đội rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đi tuần hành trên những chiếc xe tăng chiến lợi phẩm, giữa những tiếng hoan hô vang dậy của quân dân Điện Biên Phủ năm 1954. Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.
Nhận được tin giải phóng Điện Biên, các chị em dân công miền núi Tây Bắc đã nhảy múa ngay trên đường để chào mừng chiến thắng năm 1954 - Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
Nhận được tin giải phóng Điện Biên, các chị em dân công miền núi Tây Bắc đã nhảy múa ngay trên đường để chào mừng chiến thắng năm 1954.  Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.
Đoàn đại biểu nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đi dự Hội nghị Genève tháng 5-1954 - Nguồn: Viện lưu trữ phim ảnh nhà nước Nga
Đoàn đại biểu nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đi dự Hội nghị Genève tháng 5/1954. Nguồn: Viện lưu trữ phim ảnh nhà nước Nga.
Phiên họp toàn thể bế mạc Hội nghị Genève tháng 7-1954 - Nguồn: Viện lưu trữ phim ảnh nhà nước Nga
Phiên họp toàn thể bế mạc Hội nghị Genève tháng 7/1954. Nguồn: Viện lưu trữ phim ảnh nhà nước Nga


L.H 
(Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Tuoitre.vn)

            

 

Xuất bản lúc: 10:08, 08/04/2024